เศรษฐกิจ

'การบินไทย' ออกเกณฑ์คัดคนออก แอร์-สจ๊วต น้ำหนัก-อายุเกินเกณฑ์ อดไปต่อ

04 มี.ค. 2564

792 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

วานนี้ (3 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การบินไทย มีประกาศสายปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่จะปฏิบัติการบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัท หลังจากเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ลดจำนวนผู้บริหารลงจาก 740 อัตรา เหลือประมาณ 500 อัตรา เออร์ลี่รอบ 2 ตั้งเป้าลดคน 4-6 พันคน


โดยประกาศฉบับดังกล่าว ลงชื่อโดย นายอนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 1 มี.ค.2564 ระบุว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงบางส่วน รวมถึงจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีตามแผนฟื้นฟูกิจการ


ดังนั้น เพื่อให้การประเมินและการพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ เป็นไปด้วยความธรรม ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่การบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนัก งานต้อนรับฯ ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะทำแผนฟื้นฟูกิจการครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว โดยเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับ มีรายละเอียดตามประกาศแนบ


นอกจากเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้น ยังมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเพิ่มเติมคือ พนักงานต้อนรับฯ ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ยกเว้นผู้จัดการเที่ยวบิน) ค่าดัชนีมวลกาย BMI ต้องอยู่ในมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด คือ ชายไม่เกิน 27.5 หญิงไม่เกิน 25


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/h29n5eVjZwo


ข่าวยอดนิยม