พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมปฏิบัติการฝนหลวง-ความก้าวหน้าปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จ.จันทบุรี

02 มี.ค. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวง พื้นที่ภาคตะวันออก และความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


วันนี้ ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ไปติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออก


โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2564 และตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 8 หน่วย 5 ภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเติมน้ำในเขื่อน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง บรรเทาปัญหาฝุ่นละออง หมอกควันไฟป่า และช่วยบรรเทายับยั้งพายุลูกเห็บ


ซึ่งตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ที่จังหวัดระยอง เพื่อปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 6 วัน 37 เที่ยวบิน มีฝนตกรวม 10 จังหวัด มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 9,000,000 ไร่ มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำ รวม 6 แห่ง สามารถเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อน และอ่างเก็บน้ำได้กว่า 8,000,000 ลูกบาศก์เมตร


ส่วนความก้าวหน้าของการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ หลังจากดำเนินการในระยะที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน 2563 ปัจจุบันแล้วเสร็จ ตามแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การปรับพื้นผิวถางวัชพืช เพื่อปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง, การลงหินคลุกบดอัดแน่น, การปูยางทางวิ่ง และการขุดคูระบายน้ำหรือคูดิน โดยในระยะที่ 2 จะดำเนินการทาสีตีเส้นจราจร และงานระบบไฟฟ้าสนามบิน เพื่อให้สนามบินเป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยระดับสากล รองรับเครื่องบินขนาดเล็ก และเครื่องบินขนาดกลาง สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า


ทั้งนี้ตั้งแต่เตือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 สนามบินท่าใหม่ จะเป็นฐานบินปฏิบัติการฝนหลวง ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรของภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ปลูกไม้ผล ของจังหวัดจันทบุรี, ระยอง, ตราด และสระแก้วตอนล่าง ได้ทั้งหมด เป็นการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระราชดำริฝนหลวง เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงพสกนิกร

ข่าวยอดนิยม