เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจฟื้น ส่งออกสดใสขึ้นต่อเนื่อง 2 เดือนแรกของปี ตัวเลขเป็นบวก

23 ก.พ. 2564

9 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

การส่งออกสดใส เดือนมกราคม เดือนแรกของปี ตัวเลขเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2


นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยการส่งออกเดือนมกราคม มีมูลค่า 19,707 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 0.35% เป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธยุทธปัจจัย การส่งออกขยายตัวสูงถึง 7.57% สะท้อนการเติบโตจากภาคเศรษฐกิจจริง โดยมีปัจจัยบวก จากเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัว 


ความตกลงเปิดเสรีการค้ากรอบอาร์เซ็ป ที่จะเริ่มใช้ในปี 64 นี้ ส่งผลต่อการส่งออกเพิ่มขึ้น และประเทศทั่วโลก รวมถึงไทยเริ่มการฉีดวัคซีนต้านไวรัส ทำให้ฟื้นกิจกรรมและการเดินทางมากกว่าปีก่อน สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ สินค้าอาหาร สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด และกลุ่มสินค้ อุตสาหกรรมสำคัญ ที่เริ่มกลับมาฟื้นตัว เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคการผลิต และการส่งออกของไทยในระยะถัดไป และมั่นในภาพรวมทั้งปี การส่งออกมีทิศทางขาขึ้น และคาดขยายตัวได้ 4%สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/UHlJ6uu0Yl4


ข่าวยอดนิยม