พระราชสำนัก

องคมนตรีพงษ์เทพ ตรวจเยี่ยม รร.ราชประชานุเคราะห์ ที่ จ.ภูเก็ต-กระบี่

19 ก.พ. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอน ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 807 คน และบุคลากรรวม 76 คน ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ปิดโรงเรียนชั่วคราว ตามมาตรการของรัฐ และให้นักเรียนเรียนที่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่พบปัญหานักเรียนบางราย บ้านไม่มีโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต จึงแก้ปัญหาให้ส่งใบงานทางไปรษณีย์ ส่วนการขาดแคลนน้ำ ได้แก้ปัญหาเบื้องต้น ด้วยการขุดบ่อน้ำตื้น ซึ่งได้รับการช่วยเหลือ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานวิชาการ และการงานอาชีพของนักเรียน อาทิ ร้านเสริมสวย, สปา, กาแฟ, โรตี เป็นต้น พร้อมพบปะให้กำลังใจกับครู และนักเรียนด้วยในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับครู และนักเรียน พร้อมรับฟังปัญหา เช่น อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี และต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้ของนักเรียน ซึ่งได้รับไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนการคัดกรองนักเรียนตอนเข้าเรียนในช่วงเช้าจากนั้น ได้เยี่ยมชมผลงาน และกิจกรรมของนักเรียน เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเห็ดฟาง , การนำสิ่งของเหลือใช้มารีไซเคิลกลับไปใช้ใหม่ ,การฝึกตัดผมให้นักเรียนตัดกันเอง ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 1,070 คน ที่ผ่านมาได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , รางวัลสุขบัญญัติแห่งชาติดีเยี่ยม จากกระทรวงสาธารณสุข และรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวยอดนิยม