ประชาสัมพันธ์

กศน. เปิดบทเรียนออนไลน์ เสิร์ฟความรู้ผ่าน ONIE Learn เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

29 ม.ค. 2564

233 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNewsวันที่ 29 ม.ค. 2564 นายวรัท พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. เปิดเผยถึงการพัฒนารูปแบบการเรียนผ่านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อการเรียนรู้ ช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคน โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียน และชุมชนท้องถิ่น 

โดยในระยะแรก กศน. ได้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขึ้น  2 เรื่อง คือ การเรียนรู้กัญชาและกัญชง อย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน และการเรียนรู้ สู้ภัยโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง รู้จักโทษและประโยชน์ในการรักษาโรค และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจในด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ที่คนไทยทุกคนยังต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิด  


ซึ่งในบทเรียนนี้นอกจากจะมีคลังความรู้  ใบความรู้ในรูปแบบ E-book และอินโฟกราฟิกที่สวยงามเข้าใจง่าย มาช่วยส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ในการดูแลและป้องกันสุขภาพแล้ว ยังมีแบบทดสอบความรู้เพื่อประเมินทักษะการเรียนรู้ และถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์อีกด้วย สำหรับสถานศึกษาในสังกัด กศน.สามารถประชาสัมพันธ์และแนะนำให้นักศึกษา กศน.ที่เข้ามาศึกษาบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเสนอเป็นโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ตามความสนใจ 

โดย ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.  เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อให้ความรู้สำหรับ ประชาชนทั่วไป  นักศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา  ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา  รองรับกับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน จึงสะดวก รวดเร็ว 
นอกจากนี้ระบบยังสามารถรายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการตามกลุ่มเป้าหมาย และมีระบบแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินการใช้งานระบบ และที่สำคัญที่สุด คือ ได้ออกแบบให้มีระบบรักษาความปลอดภัย SSL  ให้กับ web Server เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาและทดสอบความรู้กับเราอีกด้วย นอกจากนี้เราจะมีการขยายช่องทางการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอพลิเคชัน On Mobile ในชื่อเรียนรู้กับ ONIE Learn  ในระบบ Android   โดยสามารถดาวน์โหลด ผ่าน google play store  ถือว่าเป็นการเข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการตอบโจทย์กับรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเป็นอย่างดี


http://onielearn.nfe.go.th/


ข่าวยอดนิยม