Gift Ost.บุษบาเร่ฝัน | มาร์กี้ & Friends feat. แทน ลิปตา | Official MV

4.6K view

ผู้แต่ง/คำร้อง-

ทำนอง-

เรียบเรียง-

Gift (เพลงประกอบละคร บุษบาเร่ฝัน) ศิลปิน มาร์กี้ & Friends feat. แทน ลิปตา คำร้อง/ทำนอง อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ เรียบเรียง ภัทรกร ตั้งจิตการุญ