ทุกอณูหัวใจ Ost.ปดิวรัดา | เจมส์ จิรายุ | Official Karaoke

586 view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียงจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

ทุกอณูหัวใจ Ost.ปดิวรัดา ศิลปิน เจมส์ จิรายุ คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส