ยินดี Ost.มาตาลดา | Sarah Salola | Official MV

6.7K view

ผู้แต่ง/คำร้องอัจฉริยา ดุลยไพบูลย์

ทำนองอัจฉริยา ดุลยไพบูลย์

เรียบเรียงguntapich

ฟังชิล... Feel Good

ทั้งหมด 16 เพลง

ยินดี Ost.มาตาลดา ศิลปิน : sarah salola คำร้อง, ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ เรียบเรียง : guntapich