ใส่ยับ (Ost. บัวผันฟันยับ) | จ๊ะ นงผณี มหาดไทย | Official MV

16.5K view

ผู้แต่ง/คำร้องธมนวรรณ สถิตคุณ

ทำนองธมนวรรณ สถิตคุณ

เรียบเรียงศราวุธ แสงบุตร

เพลงสนุก ทุกเวลา

ทั้งหมด 12 เพลง

ใส่ยับ (Ost. บัวผันฟันยับ) ศิลปิน จ๊ะ นงผณี มหาดไทย เนื้อร้อง/ทำนอง ธมนวรรณ สถิตคุณ เรียบเรียง ศราวุธ แสงบุตร