ใช่ฉันหรือเปล่า Ost. เพชฌฆาตจันทร์เจ้า | หนึ่ง อภิวัฒน์ (หนึ่ง อีทีซี) | Official MV

30K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองเต็น ธีรภัค

เรียบเรียง-

ใช่ฉันหรือเปล่า Ost. เพชฌฆาตจันทร์เจ้า ศิลปิน : หนึ่ง อภิวัฒน์ (หนึ่ง อีทีซี) คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : เต็น ธีรภัค