คุณพ่อกระโปรงบาน

คุณพ่อกระโปรงบาน

คุณพ่อกระโปรงบาน

เรื่องราวของ 2 พ่อลูก ที่มีปัญหาไม่ค่อยเข้าใจกัน และต้องมาสลับร่างกัน ทำให้ลูกที่ไม่ค่อยเข้าใจพ่อ และพ่อที่ไม่เคยเข้าใจลูกสาววัยรุ่นได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตของกันและกัน