ชุมชนนิมนต์ยิ้ม อัศจรรย์นครลับแล เดอะมูฟวี่

ชุมชนนิมนต์ยิ้ม อัศจรรย์นครลับแล เดอะมูฟวี่

เพื่อนำหลักธรรมะมาสอดแทรกในการ์ตูนเพื่อให้เด็ก และบุคคลทั่วไปเข้าใจง่ายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยตัวละครเอก 3 ตัวละคร คือ หลวงพี่พอเพียง เณรธีร์ และเณรปัน ได้แรงบันดาลใจจากพระสงฆ์ 3 รูป ได้แก่ หลวงพี่พอเพียง ได้แรงบันดาลใจจาก พระราชธรรมนิเทศ เณรธีร์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เณรปัน และอดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

คำที่เกี่ยวข้อง: ชุมชนนิมนต์ยิ้ม