ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย 2564

ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย 2564

เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์อุทกภัย ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก เหล่าบรรดานักแสดงของช่อง 3 ก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้