ช่อง 3 เปิดสำนักข่าว สร้างการเรียนรู้ทีมนักศึกษา มทร.ตะวันออก

20 พ.ค. 67

48 Views

ช่อง 3 เปิดสำนักข่าว สร้างการเรียนรู้ทีมนักศึกษา มทร.ตะวันออก

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567  นางสาวปริศนา กล่ำพินิจ AVP กิจการองค์กร พร้อมบุคลากรของสถานีฯ ร่วมส่งต่อความรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ระหว่างศึกษาดูงานด้านงานข่าว โดยเฉพาะรายการประเภทออนไลน์ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในรายวิชาการผลิตรายการและบริหารจัดการช่องออนไลน์


โดยในส่วนของรายการข่าวออนไลน์ นายวีรพล ชัยประกิจ บรรณาธิการบริหาร ฝ่ายข่าวมัลติมีเดีย ให้การแนะนำเทคนิคและรูปแบบการผลิตรายการออนไลน์ ประกอบด้วยการวางแผน การใช้ทรัพยากรในการสร้างสรรค์ การดำเนินงานของทีมงานและพิธีกร รวมถึงการสร้างกลยุทธ์เพื่อสามารถตอบโจทย์การเปิดรับของผู้ชม พร้อมนำชมรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ เพื่อให้ทางคณะฯ ได้เกาะติดการผลิตรายการภายใต้สถานการณ์จริง และเก็บข้อมูลสำหรับเตรียมสร้างผลงานของนักศึกษาเองในอนาคตสำหรับส่วนการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ ได้เข้าพบ นางสสินา ธนเสนีวัฒน์ รองบรรณาธิการบริหารข่าวโทรทัศน์ รับภารกิจอธิบายและนำชมกระบวนการทำงานของสำนักข่าว ห้องถ่ายโอนไฟล์ข้อมูล ห้องตัดต่อ ห้องกองบรรณาธิการ ห้องคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  ห้องควบคุมรายการ  ฯลฯ พร้อมเข้าชมการออกอากาศรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์  โดย 2 ผู้ดำเนินรายการ ดร.อริสรา กำธรเจริญ และกรรชัย กำเนิดพลอย ที่ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองในโอกาสนี้ด้วย

แกลเลอรี่