ช่อง 3 ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

02 เม.ย. 67

23 Views

ช่อง 3 ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เฝ้าทูลละอองพระบาท  ถวายพระพรชัยมงคล เนื่ิองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา