ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

31 มี.ค. 67

38 Views

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ 69 พรรษา 2 เมษายน 2567 ตลอดเดือนเมษายนนี้

ใกล้ที่ไหน บริจาคที่นั่น

◾ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์

◾ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง

◾ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง

◾ โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ

#บริจาคโลหิต #เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ