BEC STEP CHALLENGE 33 ล้านก้าวพิชิตสุขภาพดี สู่การสนับสนุนความเท่าเทียมให้ผู้พิการทั่วประเทศ

20 พ.ย. 66

55 Views

BEC STEP CHALLENGE 33 ล้านก้าวพิชิตสุขภาพดี สู่การสนับสนุนความเท่าเทียมให้ผู้พิการทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร คุณไปรมา อัครทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - Organization Effectiveness และพนักงานผู้ได้คะแนนก้าวเดินสูงสุดในโครงการ “BEC STEP CHALLENGE” ร่วมมอบเงินจำนวน 50,000 บาท บริจาคให้กับคลินิกกายอุปกรณ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ ในการผลิตกายอุปกรณ์เทียม เช่น แขน ขา นิ้วเทียม เป็นต้น และยังมีการบริการที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้กับผู้พิการทั่วประเทศ

แกลเลอรี