Republic Polytechnic จากสิงคโปร์ มาศึกษาดูงานช่อง 3

21 ก.ย. 66

99 Views

Republic Polytechnic จากสิงคโปร์ มาศึกษาดูงานช่อง 3

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดทีมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับรอง และนำเสนอผลงาน การดำเนินธุรกิจต่างๆของสถานีฯ ถ่ายทอดให้กับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบัน Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กรสื่อมวลชนชั้นนำ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ชูประเด็นการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ การผลิตรายการโทรทัศน์อย่างเท่าทันสถานการณ์ ครอบคลุมทั้งรายการประเภทข่าวและบันเทิงบนแพลตฟอร์มต่างๆ การผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ในทุกๆ มิติ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาในกระบวนการผลิต สามารถรองรับการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน 

นอกจากนี้ได้เข้าชมการผลิตรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ โดยพบกับดร.อริสรา กำธรเจริญ และอติรุจ กิตติพัฒนะ ร่วมด้วยศมจรรย์ จรุงวัฒน์ สนับสนุนข้อมูลด้านการออกอากาศของสถานีฯ การดำเนินรายการของพิธีกรรายการข่าว ภายใต้รูปแบบการเยี่ยมชมบรรยากาศในสถานการณ์จริงให้กับคณะนักศึกษาเป็นการส่งท้ายกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้


แกลเลอรี