ช่อง 3 ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2566 ปีกระต่ายทองแก่องค์กรพันธมิตร

12 ม.ค. 66

118 Views

ช่อง 3 ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2566 ปีกระต่ายทองแก่องค์กรพันธมิตร

คุณปริศนา กล่ำพินิจ ตัวแทนช่อง 3  นำทีมส่งมอบความสุขและกำลังใจดีๆ ผ่านคำอวยพรปีใหม่ พร้อมกระเช้าของขวัญและปฏิทินดารา เยือนหน่วยงานพันธมิตร ทั้งหน่วยงานทางทหาร องค์กรด้านสาธารณสุข และองค์กรสาธารณกุศล ที่ได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องร่วมกัน 

สำหรับหน่วยงานทางทหาร สถานีฯ ได้มีโอกาสสวัสดีปีใหม่ และรับคำอวยพรดีๆจาก 3 กองทัพ ซึ่งประกอบด้วย พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย, พลเรือโท กำจร เจริญเกียรติ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และ พลอากาศโท สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมคณะ ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองกับการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ เตรียมความพร้อมสู่โครงการและกิจกรรมดีๆร่วมกันในปีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย

ในส่วนขององค์กรด้านสาธารณสุข ได้ร่วมสร้างกำลังใจให้กับทีมบุคลากรด้านสาธารณสุข จากโรงพยาบาลและสถาบันต่างๆ อาทิ ศ.นพ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี, รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์, พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และพญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการสถาบัน ราชานุกูล สานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในฐานะองค์กรพันธมิตรที่อยู่เคียงข้างในการช่วยเหลือสังคม ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาส

นอกจากนี้ สถานีฯ ได้มีโอกาสส่งความสุข ตอบแทนใจ องค์กรสาธารณกุศลสาขาต่างๆ ได้แก่ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคุณปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งทางสถานีฯ ยินดีและมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงภารกิจต่างๆ ร่วมกันในโอกาสต่อไปอย่างเต็มที่

แกลเลอรี