ช่อง 3 ส่งมอบความสุข “วันเด็กแห่งชาติ 2566”

12 ม.ค. 66

450 Views

ช่อง 3 ส่งมอบความสุข “วันเด็กแห่งชาติ 2566”

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ส่งมอบความสุขผ่านของขวัญวันเด็กให้กับตัวแทนสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมงานวันเด็กตามสถานที่จัดงานต่าง ๆ จำนวนกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศ โดยผู้แทนจากหน่วยงานเข้ารับมอบของขวัญวันเด็ก ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์


ช่อง 3 ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเสมอมา ในฐานะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี และพันธมิตรของช่อง 3  อย่าง บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ​ธนาคา​รกรุงเทพ​ จำกัด​ (มหาชน)​ ที่เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และสนับสนุนของขวัญวันเด็กร่วมกับทางช่อง 3  แกลเลอรี