ช่อง 3 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ สำนักงานเขตคลองเตย

07 ธ.ค. 65

35 Views

ช่อง 3 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ สำนักงานเขตคลองเตย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณปริศนา กล่ำพินิจ ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานเขตคลองเตย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวันสำคัญของชาติ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ การแสดงของเด็กและเยาวชน พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่าง” และพิธีกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมี นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในพิธี นำเครือข่ายภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย ร่วมกันถวายความจงรักภักดี ณ สำนักงานเขตคลองเตย

แกลเลอรี