ช่อง 3 ร่วมงาน “ผ่านศึกสัมพันธ์” สานต่อกิจกรรม “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก”

23 ก.ย. 65

140 Views

ช่อง 3 ร่วมงาน “ผ่านศึกสัมพันธ์” สานต่อกิจกรรม “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก”

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ให้การสนับสนุน “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565  เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ติดตามความคืบหน้า และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน พร้อมให้ความร่วมมือในกิจการสาธารณกุศลขององค์การฯ ต่อไป 

ภารกิจในครั้งนี้ คุณปริศนา กล่ำพินิจ ตัวแทนสถานีฯ ได้เข้าพบ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ นำชมผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การให้การสงเคราะห์ด้านกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รถกายอุปกรณ์เคลื่อนที่จากทีมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อให้การดูแลตรวจรักษาแก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ รวมทั้ง เยี่ยมชมการให้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ตลอดจนผลิตภัณฑ์จาก ฝืมือทหารผ่านศึกและครอบครัว ที่ร้าน Poppy Memorandum ซึ่งดำเนินงานโดยสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในโอกาสนี้ด้วย

สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมให้การสนับสนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกได้  จากร้าน Poppy Memorandum สาขาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนกลาง และสาขาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก


แกลเลอรี