ประกาศผล "เกมปรารถนาท้าเดิน…เชิด"

22 ก.พ. 65

3.3K Views

ประกาศผล "เกมปรารถนาท้าเดิน…เชิด"

Facebook

 • เฌอเอม' เฌอเอม
 • Ying Suchada
 • Lamida Chuenchamlong
 • Piyada Thitipariwa
 • Suphatcha Suphatcha
 • Nong Sung

 

Twitter

 • นุดนี ft.อยากเป็นสะใภ้ธีรกิจกานต์กุล


Instagram

 • Tukkatany
 • opormaylanee_thailand
 • f.o._c.u.s
เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Inbox Facebook เพจ Ch3Thailand เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลระหว่างวันที่ 23–28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น โดยแจ้งรายละเอียดช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียที่ร่วมสนุกกิจกรรม (Facebook, Instagram หรือ Twitter) ระบุ ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
 2. หากได้รับการคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล จะสามารถรับได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการสถานีฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อ หรือไม่ได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีผ่านทาง Inbox Facebook เพจ Ch3Thailand ภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ทางสถานีฯ เผยแพร่ข้อมูลผ่านรายการและสื่อต่างๆ ของสถานีฯ อาทิ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของสถานีฯ (Ch3Thailand, CH3Plus หรือสื่อออนไลน์พันธมิตร), สปอตโปรโมททางโทรทัศน์, รายการโทรทัศน์ของสถานีฯ เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 7. สิทธิ์การร่วมสนุกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลอื่นใดได้
 8. ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 9. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า