ประกาศรายชื่อผู้ได้รับปฏิทินช่อง 3 ปี 2565 ชุดโชคดีปีเสือ จากการสมัคร 3Plus Premium (790 บาท)

04 ก.พ. 65

2.1K Views

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับปฏิทินช่อง 3 ปี 2565 ชุดโชคดีปีเสือ จากการสมัคร 3Plus Premium (790 บาท)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับปฏิทินช่อง 3 ปี 2565 ชุดโชคดีปีเสือ จากการสมัคร 3Plus Premium (790 บาท)


ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิ์

 1. User ID 3785596
 2. User ID 3092142
 3. User ID 3789665
 4. User ID 3823808
 5. User ID 184278
 6. User ID 594903
 7. User ID 3799713
 8. User ID 305872
 9. User ID 327861
 10. User ID 3830198
 11. User ID 890849
 12. User ID 3838287
 13. User ID 3805962
 14. User ID 2504470
 15. User ID 326548
 16. User ID 3848436
 17. User ID 3850606
 18. User ID 3852382
 19. User ID 3859727
 20. User ID 526447
 21. User ID 3615164
 22. User ID 157124
 23. User ID 3517667
 24. User ID 3870653
 25. User ID 3871101
 26. User ID 1547703
 27. User ID 3508744


เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับปฏิทินช่อง 3

 • ผู้ได้รับปฏิทินต้องแจ้งรายละเอียดที่อยู่การจัดส่งพร้อมเบอร์ติดต่อ โดยอัพเดทข้อมูลในเมนู “ข้อมูลผู้ใช้งาน” และกรอกที่อยู่บริเวณล่างสุด (สีแดง) “ที่อยู่สำหรับการติดต่อ”
 • ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2565 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข
 • ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งปฏิทินในประเทศไทยเท่านั้น
 • ปฏิทินจะถูกจัดส่งภายใน 15 วันทำการหลังจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับปฏิทิน
 • ไม่สามารถโอนหรือซื้อขายสิทธิ์ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล support@ch3plus.com หรือ LINE : @supportch3plus