ประกาศผู้ได้รับของที่ระลึกจากการเล่นเกมในกิจกรรม The Moment : Cook with Love เสิร์ฟ with รัก กับออกัส & น้ำฟ้า

21 ธ.ค. 64

1.5K Views

ประกาศผู้ได้รับของที่ระลึกจากการเล่นเกมในกิจกรรม The Moment : Cook with Love เสิร์ฟ with รัก กับออกัส & น้ำฟ้า

ประกาศผู้ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรม The Moment : Cook with Love เสิร์ฟ with รัก กับออกัส & น้ำฟ้า เล่นเกมผ่าน LIVE STREAMING on CH3Plus เวลา 11.30-14.00 น.  ของวันที่ 26 ธ.ค. 64 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 

User ID ผู้ได้รับของที่ระลึก

เกมที่ 1 : ชื่อเมนูอาหารถูกใจสองแสบที่สุด
1. User ID 2087594 : สปาเก็ตตี้ชิกเก้นบอล with love
2. User ID 3576113 : พาสต้าbest part GF
3. User ID1216250 : สปาเก็ตตี่ 2 บี้ ที่รัก
4. User ID 1895759 : พาสต้าปรุงรัก ฉบับกัสฟ้า
5. User ID 3589848 : พาสต้าพารัก สู่ทิวาพราวแสง

เกมที่ 2  : 2 Truths 1 Lie
6. User ID  36201
7. User ID 3580501
8. User ID 2087594
9. User ID  1463061

เกมที่ 3 : 20 questions
10. User ID 209788
11. User ID 3677160
12. User ID 3677528
13. User ID 1916154
14 .User ID 3677528
15. User ID1916864

***หากผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของที่ระลึกมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของที่ระลึกสูงสุดเพียง 1 ชิ้น / ท่าน เท่านั้น ..


ผู้ได้รับของที่ระลึกจะต้องยืนยันสิทธิ์และแจ้งรายละเอียดที่อยู่การจัดส่งที่  คลิกทีนี่  ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 64 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) มิเช่นนั่นถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข 


ในส่วนของการจัดส่งของที่ระลึก จะส่งภายในวันที่ 4 ม.ค. 65 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล support@ch3plus.com หรือ LINE : @supportch3plus