กิจกรรม “แคปจอจับแกะ” ละครเจ้าสาวบ้านไร่

11 ต.ค. 66

6.4K Views

กิจกรรม “แคปจอจับแกะ” ละครเจ้าสาวบ้านไร่

กติการ่วมสนุก

1) แคปหน้าจอหรือถ่ายภาพน้องแกะที่ปรากฏขึ้นที่มุมจอ ขณะที่ละครออกอากาศ   

2) โพสต์ภาพลง facebook ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมบอกเล่าความสนุกของละครเจ้าสาวบ้านไร่ในตอนที่ถ่ายภาพหรือแคปเจอร์มา ว่า “ละครตอนนั้น ๆ สนุกอย่างไร” พร้อมติด Hashtag ชื่อกิจกรรม และชื่อละครพร้อมเลขตอน ตัวอย่างเช่น #แคปจอจับแกะ #เจ้าสาวบ้านไร่ep3

เหตุผลโดนใจ 10 ท่าน รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก : วันที่ 9 - 30 ต.ค. 2566 (ep3 - ep18)

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ทาง Facebook Ch3Thailand และ www.ch3plus.com

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้รางวัลกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น

รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่น

ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท่านใหม่ต่อไป

 ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองในวันที่ พฤศจิกายน 2566 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานบันทึกภาพการรับรางวัล พร้อมทั้งอนุญาตให้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 นำภาพของผู้ที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ละครที่เกี่ยวข้อง