ประกาศรายชื่อจากกิจกรรม “3Plus แจกยับ”

13 ธ.ค. 65

1.2K Views

ประกาศรายชื่อจากกิจกรรม “3Plus แจกยับ”


ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน


ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ บัวผันฟันยับ”

จำนวน 25 รางวัล (รางวัลละ ที่นั่ง) ได้แก่

 

178131

1377462

1388884

1621623

3015040

3482693

3818697

6274674

6332660

 

 

การจัดส่งบัตรชมภาพยนตร์
·  ทีมงานจะจัดส่งตั๋วภาพยนตร์ทางไปรษณีย์โดยใช้ี่อยู่จัดส่งจากเมนู ข้อมูลผู้ใช้งาน” เท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอัปเดตข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่จัดส่งในเมนู ข้อมูลผู้ใช้งาน” ให้ครบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565  มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน คลิก https://ch3plus.com/profile
·  ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะที่อยู่จัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
·  ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินได้