มาเลย! เช็กเลย! ประกาศ User ID ผู้ทีมีสิทธิ์เข้าร่วมงานฉลอง “Star of the Year 2021” กับ “กลัฟ คณาวุฒิ” ที่ช่อง 3

07 มิ.ย. 65

4.9K Views

มาเลย! เช็กเลย! ประกาศ User ID ผู้ทีมีสิทธิ์เข้าร่วมงานฉลอง “Star of the Year 2021” กับ “กลัฟ คณาวุฒิ” ที่ช่อง 3

มาเลยคุณลูกบอล มาเช็กข่าวดีกัน ประกาศผู้ได้รับสิทธ์เข้าร่วมงานฉลอง “Star of the Year 2021” กับ “กลัฟ คณาวุฒิ” ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ บริเวณชั้น G อาคารมาลีนนท์

โดยแฟนคลับสามารถตรวจสอบ User ID ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน ดังนี้

1. User ID 1381962
2. User ID 1578498
3. User ID 1622552
4. User ID 3157842
5. User ID 1577349
6. User ID 1577590
7. User ID 1577837
8. User ID 1655401
9. User ID 1583746
10. User ID 1786724
11. User ID 1377181
12. User ID 1576761
13. User ID 1746934
14. User ID 1386370
15. User ID 1655091
16. User ID 1577611
17. User ID 1642728
18. User ID 1019274
19. User ID 1653428
20. User ID 1655843
21. User ID 1584016
22. User ID 1584250
23. User ID 1736828
24. User ID 1642874
25. User ID 1378918
26. User ID 1796258
27. User ID 1577760
28. User ID 1577954
29. User ID 1576380
30. User ID 74175
31. User ID 1379334
32. User ID 1405993
33. User ID 1642721
34. User ID 1374412
35. User ID 1580031
36. User ID 229860
37. User ID 1645302
38. User ID 1429888
39. User ID 1679440
40. User ID 1621238
41. User ID 1799083
42. User ID 1659363
43. User ID 1587582
44. User ID 10091
45. User ID 1373958
46. User ID 1582695
47. User ID 1643036
48. User ID 1624571
49. User ID 3451817
50. User ID 1579021
51. User ID 1426367
52. User ID 1689857
53. User ID 1713470
54. User ID 1376193
55. User ID 1384748
56. User ID 1578871
57. User ID 1700086
58. User ID 1659552
59. User ID 1579318
60. User ID 1374480
61. User ID 1748834
62. User ID 1622645
63. User ID 1621274
64. User ID 1621250
65. User ID 1374044
66. User ID 1377476
67. User ID 1580733
68. User ID 1656039
69. User ID 1375700
70. User ID 1381527
71. User ID 1375868
72. User ID 1385712
73. User ID 1577456
74. User ID 1373913
75. User ID 1381809
76. User ID 1642914
77. User ID 1585597
78. User ID 1587941
79. User ID 1797996
80. User ID 1583100
81. User ID 1655406
82. User ID 1578032
83. User ID 1376561
84. User ID 1656907
85. User ID 1577499
86. User ID 1655355
87. User ID 1722561
88. User ID 1577431
89. User ID 1578331
90. User ID 1374441
91. User ID 224677
92. User ID 1581931
93. User ID 1577474
94. User ID 1377462
95. User ID 1376616
96. User ID 1612801
97. User ID 1579174
98. User ID 1578434
99. User ID 1579065
100.  User ID 1641566

101. User ID 1578503
102. User ID 1648419
103. User ID 1656862
104. User ID 1585311
105. User ID 1587414
106. User ID 1388884
107. User ID 1682504
108. User ID 1410738
109. User ID 1580911
110. User ID 1805035
111. User ID 1731091
112. User ID 1667867
113. User ID 1577609
114. User ID 24759
115. User ID 1728507
116. User ID 1655356
117. User ID 1666517
118. User ID 1376454
119. User ID 1413488
120. User ID 1391242
121. User ID 1374366
122. User ID 1748095
123. User ID 757964
124. User ID 1748205
125. User ID 195908
126. User ID 1665932
127. User ID 1623326
128. User ID 1642517
129. User ID 1585691
130. User ID 1656920
131. User ID 1805477
132. User ID 1386321
133. User ID 1578088
134. User ID 1373941
135. User ID 1655850
136. User ID 1655418
137. User ID 1373966
138. User ID 1579658
139. User ID 1581605
140. User ID 1693716
141. User ID 1589817
142. User ID 1577777
143. User ID 1385904
144. User ID 1760076
145. User ID 833901
146. User ID 1385443
147. User ID 1386339
148. User ID 1578779
149. User ID 221114
150. User ID 1731999
151. User ID 1748537
152. User ID 1794465
153. User ID 1726418
154. User ID 1775044
155. User ID 150246
156. User ID 1642665
157. User ID 1804562
158. User ID 1580045
159. User ID 1381802
160. User ID 1386188
161. User ID 28403
162. User ID 1702542
163. User ID 1583669
164. User ID 1655259
165. User ID 1425786
166. User ID 1385100
167. User ID 1579039
168. User ID 1575024
169. User ID 411681
170. User ID 1580338
171. User ID 1577848
172. User ID 1660802
173. User ID 1587550
174. User ID 1579113
175. User ID 1374397
176. User ID 1577649
177. User ID 1774304
178. User ID 1374306
179. User ID 1658087
180. User ID 1706669
181. User ID 1388747
182. User ID 1669310
183. User ID 1678595
184. User ID 1667347
185. User ID 1456198
186. User ID 1745987
187. User ID 1381778
188. User ID 1577840
189. User ID 1644193
190. User ID 1577372
191. User ID 3053415
192. User ID 1730027
193. User ID 1388318
194. User ID 1576318
195. User ID 626023
196. User ID 1388337
197. User ID 1577505
198. User ID 215707
199. User ID 1377484
200. User ID 1386604

201. User ID 1577466
202. User ID 1577589
203. User ID 1667705
204. User ID 1061603
205. User ID 1742079
206. User ID 1575313
207. User ID 1578509
208. User ID 1644940
209. User ID 1644077
210. User ID 1409675
211. User ID 1374041
212. User ID 1657361
213. User ID 1655690
214. User ID 1623069
215. User ID 1807904
216. User ID 1385635
217. User ID 1387033
218. User ID 178131
219. User ID 1702700
220. User ID 1576173
221. User ID 1605683
222. User ID 1610150
223. User ID 1397991
224. User ID 1655373
225. User ID 1789989
226. User ID 1656407
227. User ID 1620736
228. User ID 1577980
229. User ID 1661533
230. User ID 1376859
231. User ID 1807770
232. User ID 1622805
233. User ID 1412488
234. User ID 418365
235. User ID 1577691
236. User ID 1654635
237. User ID 1666818
238. User ID 1655485
239. User ID 1578306
240. User ID 1576090
241. User ID 1374198
242. User ID 1737137
243. User ID 1578737
244. User ID 1411356
245. User ID 1594613
246. User ID 1380718
247. User ID 1381555
248. User ID 1632973
249. User ID 1774793
250. User ID 1644022
251. User ID 1376239
252. User ID 1734565
253. User ID 1737409
254. User ID 1577998
255. User ID 1376970
256. User ID 1662565
257. User ID 1644081
258. User ID 1655179
259. User ID 1378217
260. User ID 1658887
261. User ID 1587967
262. User ID 1713819
263. User ID 1671916
264. User ID 212707
265. User ID 1691980
266. User ID 1385643
267. User ID 1585481
268. User ID 1628407
269. User ID 1655728
270. User ID 1577787
271. User ID 1702620
272. User ID 1532977
273. User ID 1661976
274. User ID 1388327
275. User ID 1578926
276. User ID 1656194
277. User ID 3224184
278. User ID 1768302
279. User ID 1055497
280. User ID 1731025
281. User ID 1715799
282. User ID 2133875
283. User ID 1630064
284. User ID 1582323
285. User ID 1577720
286. User ID 1412069
287. User ID 1376743
288. User ID 1585417
289. User ID 1659670
290. User ID 1658728
291. User ID 1678911
292. User ID 1644434
293. User ID 1578172
294. User ID 1592211
295. User ID 1659534
296. User ID 3049783
297. User ID 1655464
298. User ID 1655793
299. User ID 631243
300. User ID 1579072


หมายเหตุ : เริ่มลงทะเบียนหน้างานวันที่ 9 มิ.ย. 65 เวลา  09.00-10.00 น. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะได้รับสติกเกอร์ลำดับหมายเลขที่ประกาศในเว็บไซต์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับลำดับที่นั่งภายในงาน *ผู้เข้างานสามารถเลือกที่นั่งที่จัดไว้ได้ตามอัธยาศัย โดยผู้ที่มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์เลือกนั่งก่อน เนื่องจากเป็นงานปิด และมอบสิทธิ์ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คนเท่านั้น *การลงทะเบียนหน้างานคือการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่มาร่วมงานคือผู้ที่มีสิทธิ์ตามประกาศ สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ LINE: @supportch3plus


แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานด้วยตนเองภายใน 24 ชั่วโมง และต้องมีผล “ไม่พบเชื้อ” โดยจะต้องแสดงหลักฐานพร้อมระบุชื่อและวันที่ตรวจ จึงจะสามารถเข้าร่วมงานได้

2. เปิดหน้าข้อมูลผู้ใช้งานในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 3Plus เพื่อแสดง User ID ก่อนเข้างาน (งดแคปเจอร์) และแสดงบัตรประชาชน โดย User ID จะต้องตรงกับที่ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์เข้างานในวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 17.00 น.


3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อเขียนบอกความในใจถึงกลัฟได้ที่บริเวณบอร์ดภายในงาน

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. สามารถถ่ายภาพได้ แต่ไม่อนุญาตให้บันทึก VDO ที่มีความยาวเกิน 15 นาที รวมถึงถ่ายทอดสดผ่านช่องทางอื่นๆ นอกจาก www.ch3plus.com โดยเด็ดขาด

สำหรับงานฉลอง “Star of the Year 2021” ได้เปิดให้สมาชิก 3Plus Premium ที่เคยร่วมโหวตในกิจกรรม “Star of the Month 2021” สามารถเข้าร่วมงานได้ 300 คน ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ บริเวณชั้น G อาคารมาลีนนท์ และแน่นอนว่างานนี้ 3Plus ได้จัดความพิเศษมาเสิร์ฟอีกแล้ว โดยจะมีเพียง 20 คนเท่านั้น ที่ได้รับความฟินแบบขั้นสุด! เพราะจะได้แชร์โมเมนต์สุดใกล้ชิดกับหนุ่มกลัฟแบบเต็มๆ โดยจะแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- ส่วนแรกคัดเลือกจาก Top 10 Heart Giver จำนวน 10 คน ได้รับสิทธิ์เข้างานทันที

- ส่วนที่สองคัดเลือกจาก Lucky Fan 10 คน จาก 290 คน ซึ่งหนุ่มกลัฟจะเป็นคนคัดเลือกด้วยตัวเอง โดยจะ Random Lucky Fan ผ่านไอแพด 10 หมายเลขที่นั่ง ในส่วนโพสต์อิท หากแฟนๆ อยากส่งกำลังใจถึงหนุ่มกลัฟสามารถรับโพสต์อิทได้ตอนลงทะเบียนและแปะที่บอร์ดภายในงาน

และพิเศษสุดๆ เพื่อแฟนคลับที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน 3Plus เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสกับโมเมนต์ดีๆ แบบนี้ไปพร้อมๆ กัน โดยแฟนๆ สามารถรับชมพิธีมอบรางวัล “Star of The Year 2021” ผ่าน Live ของ 3Plus ได้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

**ทั้งนี้สงวนสิทธิ์รับชมเฉพาะสมาชิก 3Plus Premium เท่านั้น และกรณีผู้ร่วมกิจกรรม Star of the Month 2021 ที่ปัจจุบันไม่ได้เป็น 3Plus Premium จะได้รับสิทธิพิเศษ ดู LIVE STREAM ได้เฉพาะวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น.

ประกาศสำหรับผู้ที่รับชมไลฟ์และต้องการโพสต์ Social Media

-  สามารถแคปภาพหน้าจอระหว่างรับชม Live ได้

- สามารถบันทึกหน้าจอแบบ VDO ได้ไม่เกิน 15 วินาทีเท่านั้น หากเกินจากที่ระบุจะถูกบล็อกโพสต์

- ติดแฮชแท็ก #3PlusXGulfStaroftheYear ในโพสต์

ติดตามข่าวสารและรายการความบันเทิงทั้งหมดของช่อง 3 ได้ทาง  https://ch3plus.com หรือ 3Plus Application