ข่าวโซเชียล

ฮือฮา! วัดเปิดรับสมัคร "ลูกศิษย์วัด" มีเงินเดือน เจ้าอาวาสแจง ต้องการคนมาช่วยพัฒนาวัด

โดย paranee_s

29 พ.ย. 2565

3.9K views

จากกรณีมีภาพการรับสมัครลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่ง ที่ทางวัดได้มีการระบุถึงคุณสมบัติจนกลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกโซเชียลขณะนี้


วันนี้ (29 พ.ย.) ทีมข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ออนไลน์ ได้สอบถามไปยังพระปลัดคณาธิป สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสของวัดดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากประเด็นการรับสมัครลูกศิษย์วัด เนื่องจากตอนนี้ทางวัดต้องการบุคลากรเข้ามาช่วยงาน ซึ่งคุณสมบัติตามที่ประกาศลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถ การทำงานด้านประชาสัมพันธ์วัด เพื่อที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาวัดตามสังคมที่เจริญ และเปลี่ยนแปลง จึงต้องการคนที่จะสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ให้วัดเป็นที่รู้จักได้


เพราะวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่แทบจะร้างมาก่อนแล้ว แต่เนื่องด้วยอาตมภาพได้ถูกส่งเข้ามาดูแล และพัฒนาวัดแห่งนี้ ซึ่งเข้ามาพัฒนากว่า 2 ปีแล้ว แต่ตอนนี้บุคลากรทางด้านพระภิกษุสามเณรเองก็มีจำนวนไม่เพียงพอ เพราะที่วัดมีพระภิกษุอยู่เพียง 2 รูปเท่านั้น จึงต้องไปนิมนต์สามเณรจากวัดโสธรวรารามวรวิหารมาช่วยงาน


แต่การที่สามเณรจะมาอยู่ที่นี่ต้องมีการเดินทางไปเรียนระหว่างวัดอาคมสิทธาภรณ์และวัดโสวราราม เป็นประจำทุกวัน ทางวัดจึงต้องการเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการรับส่งสามเณร ร่วมถึงการเดินทางของพระภิกษุสามเณรรูปอื่น ๆ ด้วย


อีกทั้งขณะนี้ทางวัดเองก็กำลังพัฒนาและก่อสร้างอุโบสถ จึงยังต้องการบุคลากรในการช่วยงานพอสมควร อีกทั้งทางวัดคิดว่าการที่จะให้บุคคลเข้ามาช่วยแต่ละคนก็มีภาระในส่วนของตนเองอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือบางคนมีครอบครัวต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลลูก


ดังนั้นที่วัดเปิดรับสมัคร โดยมีเงินเดือนตอบแทนให้ก็จะได้นำปัจจัยส่วนนี้ไปจุนเจือครอบครัวได้เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง แต่ทางวัดเองก็มีงบประมาณไม่เยอะในการที่จะจ้างบุคคล เข้ามาช่วยงาน ทางวัดจึงต้องประกาศหาบุคคลที่สมัครใจยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ โดยเงินเดือนที่จ่ายลูกศิษย์ก็มาจากเงินทำบุญ และบริจาคของญาติโยมทั้งหลาย

คุณอาจสนใจ