ข่าวโซเชียล

กองทัพภาค 4 แจงกระแสข่าว หักเงินทหารเกณฑ์ 'ค่าเสื้อรุ่น-แหวนรุ่น' ลั่นเป็นความต้องการของทหารใหม่

โดย parichat_p

24 มิ.ย. 2567

223 views

กองทัพภาคที่ 4 ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพประกอบข้อความในประเด็น “ทหารเกณฑ์ จชต. โดนหักค่าเสื้อรุ่น - แหวนรุ่น”


จากกรณีที่ปรากฏการนำเสนอข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นที่มีการเผยแพร่ในลักษณะรายการหักค่าใช้จ่ายการของทหารกองประจำการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น


วันนี้(24 มิ.ย.67) เพจเฟซบุ๊ก 'กองทัพภาคที่ 4' โพสต์ชี้แจงถึงกรณี 'หักค่าเสื้อรุ่น-แหวนรุ่น' ว่า ทางกองทัพไม่มีนโยบายในเรื่องการจัดทำหรือจัดหาแหวนรุ่นและเสื้อรุ่นของทหารกองประจำการแต่อย่างใด สำหรับการนำเสนอข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น เป็นเพียงความต้องการของทหารใหม่ส่วนใหญ่ของบางหน่วย ที่จะดำเนินการขอจัดทำรายการของที่ระลึก ประเภท แหวนรุ่น หรือเสื้อรุ่น โดยทางหน่วยฝึกทหารใหม่ไม่ได้มีการบังคับ และ ได้จัดทำแผนเสนอหรือรวบรวมความต้องการไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติในการจัดทำจากผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด ในส่วนของใช้ส่วนตัวบางรายการ หน่วยฝึกทหารใหม่จะดำเนินการจัดหาให้กับทหารใหม่ในภาพรวมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และในปัจจุบันหน่วยฝึกทหารใหม่ยังคงดำเนินการฝึก ณ ที่ตั้งปกติ อยู่ในห้วงของการฝึกหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ของทหารใหม่ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดห้วงของการลาพักกลับบ้าน รวมทั้งขอแจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ของทหารใหม่ที่พึงจะได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กองทัพกำหนด ดังนี้1. เงินเดือน รับเงินเดือน ระดับ พ.1 ชั้น 3 (1,630 บาท)2. เบี้ยเลี้ยง (รับเบี้ยเลี้ยง 96 บาท/คน/วัน) และการหักค่าประกอบเลี้ยง ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิง 4 บาท/คน/วัน, ค่าข้าวสาร 24 บาท/คน/วัน, ค่ากับข้าว 42 บาท/คน/วัน รวมหัก 70 บาท/คน/วัน และคงเหลือจ่ายจริง 26 บาท/คน/วัน3. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว) ซึ่งเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 10,000 บาท4. สิทธิการรักษาพยาบาลมี 3 ลักษณะ

-ประกันสังคม ที่ทหารใหม่มีอยู่ แต่ใช้ได้นาน6 เดือน นับจากวันที่บริษัทที่เคยทำงานแจ้งสำนักงานประกันสังคม หลังจากนั้นใช้สิทธิ์ 30 บาท

- หลังจากย้ายทะเบียนบ้านเข้าหน่วย ใช้สิทธิ์รักษา 30 บาท ได้ทันทีเมื่อมาขึ้นทะเบียนที่ รพ.ทบ. (กรณีแรกรับ รพ.ทบ. รับผิดชอบค่ารักษาไปก่อน)

-ทหารใหม่ที่เป็นบุตรข้าราชการอายุ ไม่เกิน20 ปี สามารถเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ แต่ถ้าอายุ 20 ปีแล้ว ต้องใช้สิทธิ์ 30 บาท5. สิ่งอุปกรณ์ประจำกาย

- เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ จำนวน 3 ชุด

- เสื้อยืดคอรูปตัววี (สีกากีแกมเขียว) จำนวน 6 ตัว

- กางเกงลำลองอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว

- กางเกงกีฬา (สีดำ) จำนวน 1 ตัว

- หมวกแก็ปทรงอ่อนแบบ 6 กลีบ จำนวน 2 ใบ

- สายเข็มขัดในล่อนถักพร้อมหัวเข็มขัด จำนวน 1 ชุด

- ผ้าเช็ดตัวสีกากีแกมเขียว จำนวน 1 ผืน

- ผ้าขาวม้า จำนวน 1 ผืน

- ถุงเท้าสั้นสีดำอย่างหนา (พลทหาร) จำนวน 6 คู่

- ห่วงถ่วงปลายขากางเกง จำนวน 1 คู่

- รองเท้าทรงสูงครึ่งน่องสีดำแบบ Jungle จำนวน 2 คู่

- รองเท้าผ้าใบสีดำ จำนวน 1 คู่6. สิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องนอน

- ผ้าขาวปูนอน จำนวน 1 ผืน

- ปลอกหมอน จำนวน 1 ใบ

- หมอนใยสังเคราะห์ จำนวน 1 ใบ

- มุ้งผ้าใยสังเคราะห์สีกากีแกมเขียว จำนวน 1 หลัง

- ผ้าห่มนอน/ผ้าหนาปูนอน จำนวน 1 ผืน7. สิ่งอุปกรณ์ประเภทของใช้ส่วนตัว (หน่วยจัดหา)

- ขันพลาสติก จำนวน 1 ใบ

- กล่องสบู่ จำนวน 1 กล่อง

- สบู่ถูตัว จำนวน 1 ก้อน

- ยาสีฟัน จำนวน 1 หลอด

- แปรงสีฟัน จำนวน 1 อัน

- รองเท้าแตะฟองน้ำ จำนวน 1 คู่ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลทุกระดับชั้นมาโดยตลอด โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือประพฤติที่ส่อไปในทางทุจริตก็จะลงทัณฑ์ทั้งวินัยและอาญาทหารขั้นเด็ดขาด รวมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณตรวจสอบที่มาของข้อมูลข่าวสารให้แน่ใจ โดยไม่ตื่นตระหนก รวมทั้งสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ กองทัพภาคที่ 4 โทร

075-383405 หรือติดตามได้ทางเพจ Facebook กองทัพภาคที่ 4 เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นจริงต่อไป

คุณอาจสนใจ