ข่าวโซเชียล

โรงเรียนดังปรับเวลาเรียนใหม่ เลิกเร็วขึ้น ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน 14.30 น. ชี้อากาศร้อนกระทบสุขภาพเด็ก

โดย panisa_p

1 มิ.ย. 2566

1.7K views

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ได้ออกประกาศ เรื่อง เลื่อนเวลาการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยระบุว่า ด้วยสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีอุณหภูมิสูงและมีแสงแดดจ้ามาก ในขณะทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงของนักเรียน และมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นในภาคบ่าย ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของนักเรียนได้นั้น


โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จึงแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2566 โดยให้นักเรียนเข้าเรียนคาบเรียนที่ 1 ในเวลา 08.00 น. สิ้นสุดคาบเรียนที่ 7 ในเวลา 13.50 น. หลังจากเวลา 13.50 น. ให้ใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand และปล่อยนักเรียนกลับบ้านในเวลา 14.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 หรือสภาพอากาศอุณหภูมิลดลง จะกลับมาใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม


ปรับเวลาเรียนใหม่ ดังนี้

คาบที่ 1 (เวลา 08.00-08.50 น.)

คาบที่ 2 (เวลา 08.50-09.40 น.)

คาบที่ 3 (เวลา 09.40-10.30 น.)

คาบที่ 4 (เวลา 10.30-11.20 น.)

คาบที่ 5 (เวลา 11.20-12.10 น.)

คาบที่ 6 (พักรับประทานอาหารกลางวัน)

คาบที่ 7 (เวลา 13.00-13.50 น.)

คาบที่ 8 (เวลา 13.50-14.30 น.) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Handคุณอาจสนใจ

Related News