สังคม

สมเด็จพระสังฆราช นำสวดเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

โดย petchpawee_k

17 ธ.ค. 2565

12 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรม หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


วานนี้ (16 ธ.ค.) เวลา 17.47 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธาน ในการเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรม หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หลังจากสำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับพระอาการประชวร โดยมหาเถรสมาคม มีมติแจ้งวัดทุกวัด ทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า และทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพร ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


ขณะที่ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระพรหมวัชราจารย์ กรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าอาวาสวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส จัดพิธีนวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร


สำหรับการสวดพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ ปกติจะนิยมสวด ในการทำบุญอายุ ตามหลักโหราศาสตร์ ที่เรียกว่า ดาวนพเคราะห์ประจำวันทั้ง 9 (คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันราหู (วันพุธกลางคืน) และวันที่สมมติอีก 1 วัน ที่มีนามว่าพระเกตุ) เชื่อว่า จะคุ้มครองอายุมีเทวดาคุ้มครอง ทำให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และอายุยืนยาวได้


โดยบรรยากาศมีข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมและประชาชนเข้าร่วมพิธีจนเต็มวิหารหลวง และมีการจัดเก้าอี้ให้หน้าวิหารหลวง ให้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วย

--------------------------------------------------


'จุฬาราชมนตรี' ประกาศให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ขอดุอาอ์ ถวายแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  - สภาประมุขบาทหลวงฯ เชิญชวนคริสตชน สวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ลงนามออกประกาศจุฬาราชมนตรี ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ขอพร (ดุอาอ์) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ความว่า ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ความทราบแล้วนั้น


สำนักจุฬาราชมนตรีขอให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ขอพร (ดุอาอ์) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ และทุกเวลาหลังละหมาดประจำวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม เป็นต้นไป


ด้าน บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ลงนามออกประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง เชิญชวนคริสตชนทุกคนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และสวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระบุว่า ตามที่ สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ความทราบแล้วนั้น      


สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน บาทหลวง นักบวชและคริสตชนทุกท่าน ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


https://youtu.be/3Seo8SI4LLs

คุณอาจสนใจ