สังคม

'ศิริราช' ประกาศคุมเข้ม การใช้กัญชาพื้นที่ รพ. - 'ตู้เต่าบิน' แจ้งยกเลิกจำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชา

โดย weerawit_c

18 มิ.ย. 2565

77 views

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการดำเนินการการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุว่าคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะสถาบันการแพทย์ของประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงทั้งประโยชน์และผลอันไม่พึงประสงค์ของการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis ที่อาจส่งผล กระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้มารับบริการของโรงพยาบาลในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ,โรงพยาบาลศิริราช ปียมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาสัยมหิดล ขอสนับสนุนมาตรการควบคุมการใช้สมุนไพรกัญชา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการห้ามจำหน่าย โฆษณา และบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ในการนี้ จึงขอประกาศมาตรการดำเนินการในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเป็น ต้นแบบของสถานพยาบาลที่ปลอดการใช้สมุนไพรกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญซง และพืชในตระกูล Cannabis ดังนี้1.ห้ามมิให้มีการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis เป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล2.ห้ามมิให้มีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรม การจัดจำหน่าย และการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูลCannabis ในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล3.ห้ามมิให้ประชาชนทั่วไป ผู้มารับบริการ บุคลากรและนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญซงและพืชในตระกูล Cannabis เพื่อสันทนาการในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล4.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอสนับสนุนแนวทางการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis เฉพาะในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ตามความเห็นของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น และขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ในบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง5.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัย ตลอดจนการนำสมุนไพรกัญชา และพืชในตระกูล Cannabis มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดขณะที่ ศ.คลินิก ดร.แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องผลกระทบจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา  โดยห่วง การปลดล็อคกัญชา จะส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงและบริโภคกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่ มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ทำให้ได้รับ สาร THC ซึ่งออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ในกัญชา เกินขนาด จะมีผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะบุคคลที่มีความไวต่อสารนี้จะเกิดอาการแพ้แม้ได้รับในปริมาณไม่มาก และอาจรุนแรงถึงแก่ ชีวิตได้ ทั้งยังพบว่า THC ใช้เวลาอยู่ในร่างกายยาวนานหลายชั่วโมง ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ ในทันทีจากการได้รับสารดังกล่าว จนอาจทำให้บริโภคในปริมาณที่เกินขนาดได้วานนี้ 17 มิ.ย. 2565 แบรนด์เครื่องดื่มชื่อดัง "เต่าบิน" (TAO BIN) แจ้งยกเลิกขายเครื่องดื่มผสม "กัญชา" แล้ว โดยก่อนหน้านี้ ชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหลัง "ปลดล็อกกัญชา" พบกรณีตู้กดเครื่องดื่มชื่อดังสามารถเลือกกดซื้อกัญชาโซดาได้ซึ่งเด็กอนุบาลก็สามารถเลือกซื้อกดได้และเป็นอันตรายอย่างมากนั้นเฟซบุ๊ก TAO BIN เต่าบิน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "เต่าบิน ขออนุญาต ปิดจำหน่าย เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อสนับสนุน และสอดรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา)"นอกจากนี้ยังได้เผยเอกสาร ระบุส่วนผสมของ กัญชา ในเครื่องดื่ม มีปริมาณที่น้อยกว่าตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย โดยผลตรวจสอบสารสกัดกัญชาของเต่าบิน มีปริมาณ 0.001% น้อยกว่า (0.2%) ตามที่กฎหมายกำหนดก่อนหน้านี้ ชมรมแพทย์ชนบท ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตู้กดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ระบุว่า แม้ธุรกิจจะมีภารกิจดูดเงินจากกระเป๋าผู้บริโภคให้มากที่สุด แต่บางอย่างก็ไม่ควร ตู้กดเครื่องดื่ม สามารถเลือกกดซื้อกัญชาโซดาได้ หยอดเหรียญไปก็กดได้ เด็กอนุบาลประถมก็กดได้ เช่นนี้น่าจะไม่ถูกต้อง หากไปซื้อที่ร้านเครื่องดื่ม พนักงานอาจปฏิเสธออร์เดอร์จากเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปีได้ แต่ตู้กดเครื่องดื่มขายให้ทุกคนที่หยอดเหรียญครบ จึงไม่ใช่แล้วการทำธุรกิจ ขอให้คิดถึงผลกระทบต่อสังคมให้มากๆด้วยนะ อย่าหวังแต่กระแสและกำไร กัญชาเสรีนี่ สร้างปัญหาใหม่ๆให้ตามแก้ได้ทุกวันจริงๆ


https://youtu.be/LMEvkF-BLYY

คุณอาจสนใจ

Related News