สังคม

กบน. ประกาศข่าวดีวันแรงงาน ลดราคาดีเซลเหลือ 32.50 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่ 4 พ.ค. 66

โดย onjira_n

1 พ.ค. 2566

174 views

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เผยข่าวดีต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ กบน. อนุมัติลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอีกรอบเป็นครั้งที่ 5 เหลือ 32.50 บาท/ลิตร หลังจากราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลลดลงไม่ถึง

100 เหรียญต่อบาร์เรล ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 0.50 บาทต่อลิตร จากราคา 32.94 บาทต่อลิตร เป็น 32.44 บาทต่อลิตร หรือลดเหลือ 32.50 บาทต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยเป็นปรับลดลงอีกเป็นครั้งที่ 5 หรือรวมการปรับลงแล้ว

2.50 บาทต่อลิตรนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาเหตุการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลมาจาก ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลเดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ 97.12

เหรียญสหรัฐต่อบาร์ ซึ่งไม่ต่างกันมากจากเดือนมีนาคมอยู่ที่ 98.92 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยอัตราเรียกเก็บเงิน

เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลเฉลี่ยเดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ 5.00 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ดี สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลโลกยังคงมีความผันผวนจากเศรษฐกิจที่ถดถอย วิกฤตด้านการเงิน ความผันผวนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดจนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน  สำหรับฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มทยอยติดลบลดลง วันที่ 30 เม.ย. 2566 ติดลบ 82,612 ล้านบาท แบ่งเป็นติดลบจากบัญชีน้ำมัน 35,822 ล้านบาท บัญชีก๊าซ LPG 46,790 ล้านบาท


คุณอาจสนใจ

Related News