สังคม

แพทย์เตือน วิกฤตฝุ่นลำปาง พบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่ม 10 %

โดย paranee_s

4 มี.ค. 2566

93 views

วันนี้ (4 มี.ค.) ผู้สื่อข่าว รายงานสถานการ์หมอกควันไฟป่าในตัวเมืองลำปาง ซึ่งยังถูกปกคลุ่มด้วยฝุ่นควันจากไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพอากาศจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่ติดตั้งไว้ 4 แห่ง พบค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน


โดยสูงสุดอยู่ที่ ต.พระบาท อ. เมืองลำปาง วัดได้ 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอีก 3 สถานีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสะแดง


ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเผาป่าเผาเศษวัชพืชและข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS พบว่ามีจุดความร้อน(hotspot)ที่เกิดขึ้นจังหวัดลำปางจำนวน 83 จุด พบมากที่สุด อำเภอเถิน 9 จุด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทั้งป่าสงวนและป่าอนุรักษ์


จังหวัดลำปาง ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองเน้น เน้นย้ำทุกพื้นที่รวมถึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ประชาชนไม่ให้เผาในที่โล่งอันจะก่อให้เกิดมลพิษ และทาง จลำปาง ทุกแห่งพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมาย กับผู้ที่ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดลำปางเรื่องห้ามเผา อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้จังหวัดลำปางได้ประสานให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งเร่งนำรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำชะล้างหมอกควันไฟป่า ตามสวนสาธารณะทั้งในเขตเทศบาลนครลำปางและตามพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ตัวเอง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศลดผลกระทบจากมลพิษฝุ่นควันไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ


ด้านนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า หลังจากที่พื้นที่จังหวัดลำปางประสบปัญหากลุ่มควันไฟป่าปกคลุมมาแล้ว 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเข้าทำการรักษาตามโรงพยาบาลต่างเพิ่มขึ้นจากปกติกว่า 10 % จึงขอแจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวงดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยอีกด้วย


และเตือน เฝ้าระวังการเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง และระบบตา และรายงานผู้ป่วยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด


“ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ และเร่งสื่อสารประชาชนในพื้นที่ในการปฏิบัติตน มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อาทิ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน เลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อลดปัจจัยเลี่ยงที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากฝุ่น PM 2.5 ได้ พร้อมให้คำแนะนำการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เช่น การจุดธูป การเผาขยะ รวมถึงหมั่นดูแลทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่นอยู่เสมอ โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 แนวทางปฏิบัติตนเองในช่วงนี้

คุณอาจสนใจ

Related News