สังคม

รฟท.สั่งระงับงานรื้อย้าย เปลี่ยนป้าย 33 ล้าน สถานีกลางบางซื่อ

โดย kanyapak_w

10 ม.ค. 2566

439 views

(10 ม.ค.) นายนิรุตม์ มณีพันธุ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า รฟท.ได้ออกหนังสือสั่งชะลอเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อออกไปก่อนจริง โดยระบุว่า เป็นการชะลอการดำเนินการชั่วคราว เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและความโปร่งใส ในการดำเนินโครงการระหว่างรอผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และหากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อแนะนำจากคณะกรรมการสอบฯ ก็พร้อมนำมาปรับ ซึ่งผู้รับเหมาก็ไม่ติดขัดอะไรทั้งนี้ รฟท.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อแจ้ง เรื่อง ระงับงานรื้อย้าย จัดหา และติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน๋ และตราสัญลักษณ์การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ออกไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบในเวลาต่อไป
ขณะเดียวกันวันนี้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของรฟท. ซึ่งมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน โดยเป็นการประชุมนัดแรกหลังนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามแต่งตั้งไปเมื่อวันที่ 4 ม.ค.66 โดยการประชุมวันนี้มีตัวแทนของสมาคมวิชาชีพเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย รองศาตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ,นายปฏิกร ณ สงขลา จาก สภาสถาปนิก ,ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร รวมทั้ง นายเสกสรร พหลเวชช์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุ กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม ในส่วนของการรถไฟฯ มีนาย นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการ รฟท. พร้อมด้วย ,หัวหน้าสำนักงานอาณาบาล ฝ่ายกฎหมาย ของ รฟท. , วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง และผู้บริหาร วิศวกร งานโครงการพิเศษ และ ที่ปรึกษา เข้าร่วม มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ ที่จะเข้าชี้แจง รวม 8 คน โดยนายนิรุตม์ มณีพันธุ์ ผู้ว่าฯ รฟท. ไม่ได้เข้าร่วมนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงศ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการสอบ เปิดเผยภายหลังการประชุมวันนี้ว่า ในที่ประชุมมีการซักถามในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ตามกรอบ 9 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ความเป็นมาของโครงการ 2.ขอบเขตงาน หรือ TOR 3.รายละเอียดราคากลาง 4.รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ทุกครั้ง)5.การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกสั่งจ้าง และรายละเอียดการสั่งจ้าง 6.สำเนาข้อเสนอราคาของบริษัทผู้รับจ้าง 7.สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจ้าง ทุกครั้ง 8.สัญญาจ้าง 9.เปรียบเทียบราคาการติดตั้งป้าย กับ ราคาตลาดโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง มีกำหนดการต้องรายงานผลการสอบสวน ให้กระทรวงคมนาคมทราบ ภายใน 15 วัน หรือ 19 มกราคมนี้ส่วนการประชุมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในช่วงเช้าวันนี้ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ สถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เปิดเผยภายหลังการประชุมครั้งแรกว่า ในการประชุมครั้งนี้ทาง รฟท. ได้ส่งรายละเอียดและชี้แจงข้อเท็จจริงที่ คณะกรรมการฯตั้งประเด็นไปใน 9 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ความเป็นมาของโครงการ 2.ขอบเขตงาน หรือ TOR 3.รายละเอียดราคากลาง 4.รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ทุกครั้ง)5.การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกสั่งจ้าง และรายละเอียดการสั่งจ้าง 6.สำเนาข้อเสนอราคาของบริษัทผู้รับจ้าง 7.สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจ้าง ทุกครั้ง 8.สัญญาจ้าง 9.เปรียบเทียบราคาการติดตั้งป้าย กับ ราคาตลาดโดยทั่วไป ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวทาง รฟท. ไม่ได้มาชี้แจงด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง มีกำหนดการต้องรายงานผลการสอบสวน ให้กระทรวงคมนาคมทราบ ภายใน 15 วัน หรือ 19 มกราคมนี้ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะมีการพิจารณาใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ทาง รฟท. มีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ พ.ร.บ.จัดซื้อ จัดจ้าง ปี 62ของกรมบัญชีกลางหรือไม่ ขณะเดียวกันจะมีการสอบราคาที่มีการจัดจ้าง รวมถึงจะพิจารณาถึงเหตุผลว่าทำไม รฟท. ถึงมีการจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง 2.พิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านราคา ว่าจะมีการดำเนินการที่ประหยัดกว่างบประมาณที่จัดจ้างได้หรือไม่สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย รองศาตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย , นายปฏิกร ณ สงขลา จาก สภาสถาปนิก, ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร รวมทั้ง นายเสกสรร พหลเวชช์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุ กรมบัญชีกลาง รวมถึงตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)ประกอบด้วย นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการ รฟท. พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานอาณาบาล ฝ่ายกฎหมาย ของ รฟท. วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง และผู้บริหาร วิศวกร งานโครงการพิเศษ และ ที่ปรึกษา เข้าร่วม ทำมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ ที่จะเข้าชี้แจง รวม 8 คน


โดยระบุว่า "เรื่อง ระงับงานซื้อย้าย จัดหา และติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย อ้างถึง1. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กส.5/รฟพ./2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565  2. หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย เลที่ รฟด/2506/2565  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2565  ๓. หนังสือบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ UN/SRT/BS-KA/O19/CE66/030303  ลงวันที่ 3 มกราคม 2566  ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้าง บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียรั่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถฟแห่งประเทศไทย ต่อมาการรถไฟฯ ได้มีหนังสือแจ้งวันส่งมอบสถานที่ ก่อสร้างและแจ้งให้เริ่มงานในวันที่ 3 มกราคม 2566   ถึงบริษัทฯ ตามอ้างถึง 2 และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 บริษัทมีหนังสือแจ้งยืนยันการรับมอบสถานที่ และยืนยันการเริ่มงานตามหนังสือที่อ้างถึง 3 นั้นการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ขอให้ระงับงานรื้อย้าย จัดหา และติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป"คุณอาจสนใจ