สังคม

มช.ตั้งกรรมการสอบปมอาจารย์ซื้อขายงานวิจัย

โดย nattakarn_l

9 ม.ค. 2566

719 views

        กรณีมีนักวิชาการไทยในต่างประเทศรายหนึ่ง แฉว่า มีการซื้อขายงานวิจัยแบบออนไลน์ เพื่อใส่ชื่อตัวเองเป็นผู้แต่งงานวิจัย โดยไม่ต้องลงมือทำจริง  โดยงานวิจัยที่มีผู้แต่งหลายคน ก็จะเรียงรายชื่อตามลำดับความสำคัญ หากต้องการให้ชื่ออยู่ลำดับแรก ก็ต้องจ่ายราคาแพงลดหลั่นกันไป  ต่อมามีนักวิจัยชื่อดังหลายคน เช่น รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี  อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ออกมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้เพิ่มเติม โดยระบุว่า มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนหนึ่ง ที่มีพฤติกรรมซื้องานวิจัย  

        ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ข้อความว่า  “ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ มีการลงข่าว เรื่อง การกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุด โดยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง เพื่อดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่อไปแล้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยืนยันที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมทางวิชาการต่อไป”

คุณอาจสนใจ

Related News