สังคม

มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ มอบตำรายาโบราณ "พระโอสถปราสาททอง" อายุกว่า 300 ปี ให้กรมการแพทย์แผนไทย

โดย nattakarn_l

15 ธ.ค. 2565

504 views

                นายแพทย์ ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงษ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าปราสาททอง องค์เทพเทพารักษ์ ในพิธีการมอบตำรายาโบราณ “พระโอสถปราสาททอง” ซึ่งมีอายุกว่า 300 ปี และ “ตำรายาหมอพร เล่ม 1 ว่าด้วย พระคัมภีร์อติสารวรรค โบราณะกรรมแลปัจจุบันนะกรรม”  โดยหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบให้

              นายแพทย์ ธงชัย  ระบุว่า  ทางมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ  ได้มอบตำรับตำรายาที่อยู่ในความดูแลครอบครองของหมอพร 2 เล่ม คือ  ตำราอติสารวรรค  ซึ่งเป็นตำราที่ระบุสูตรยาสมุนไพรใช้รักษาเกี่ยวกับโรคกระเพาะทางเดินอาหาร ท้องเสียท้องร่วง และตำราพระโอสถปราสาททอง ซึ่งระบุสูตรยาสมุนไพรที่ใช้เพื่อการผ่อนคลาย สร้างความสุข ซึ่งทางกรมแพทย์แผนไทยฯ จะนำไปประกาศเป็นตำราของชาติ ตามเกณฑ์และลำดับขั้นตอน   เมื่อรับมอบแล้ว  ในปี 2566 จะมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ราชบัณฑิต นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษา เอกสาร และหนังสือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย นักกฎหมาย และมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อถ่ายทอด ปรับปรุง พัฒนา และแปลตำราโอสถปราสาททอง ให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  

            โดยทางกรมมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากตำรับตำรายาไทย  เพื่อต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทางการสาธารณสุข  และตระหนักในคุณค่าของตำรับตำราไทย  โดยที่ผ่านมานั้น  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับมอบตำรับตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากหน่วยงานและประชาชน  ที่มอบให้เป็นภูมิปัญญาชาติ จำนวน 503 แผ่นศิลา , 33 แผ่นใบลาน , 612 ตำรา , 48,159 ตำรับ  หลังจากนั้นได้จัดทำเป็นตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 324 ตำรับ  ครอบคลุมการรักษาโรค 15 กลุ่มโรค/อาการ ใช้ในโรงพยาบาล/คลินิก โดยแพทย์แผนไทย

           ด้านหม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  กล่าวว่า   ตำรายาหมอพร เล่ม 1 ว่าด้วย พระคัมภีร์อติสารวรรคโบราณะกรรมแลปัจจุบันนะกรรม 92 ตำรับ และตำรายาโบราณ พระโอสถปราสาททอง จำนวน 67 ตำรับ เป็นเอกสารโบราณประเภทสมุดไทยดำ ที่สืบทอดมากว่า 300 ปี สมัยสมเด็จพระนารายณ์และเป็นหนึ่งในจำนวนตำรา 15 เล่ม ประเภทสมุดไทยของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงรวบรวมและเรียบเรียงขึ้น เป็นตำรับยาแผนไทย ใช้รักษาโรค  จะได้จัดพิมพ์“ตำราพระโอสถปราสาททอง” เผยแพร่และมอบเป็นของที่ระลึก เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ ของพลเรือเอกพระเจ้า บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 อีกด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News