สังคม

กรมควบคุมโรค คาดปี 2566 โควิดจะระบาดเหมือนไข้หวัดใหญ่

โดย onjira_n

26 ก.ย. 2565

68 views

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่าหากดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในวันนี้แนวโน้มลดลง ซึ่งคาดการณ์สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 แนวโน้มลดลง / โดยผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้เสียชีวิตด้วย ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 แล้วร้อยละ 91.7 ทั้งจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และการติดเชื้อตามธรรมชาติส่วนความจำเป็นในการตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทางเข้าประเทศ เช่น เอกสารวัคซีน / ผลตรวจ ATK ก็จะใช้น้อยลงการคาดการณ์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในปี2566 อาจจะพบ ในลักษณะเพิ่มขึ้นและลดลง คล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบได้ตามฤดูกาลระบบการเฝ้าระวังโควิด-19 ต่อจากนี้ คือการเฝ้าระวังผู้ป่วยในสถานพยาบาล จะมีการรายงานโรคเฝ้าระวังตามปกติ / และการเฝ้าระวังเป็นกลุ่มก้อน หากเกิดการระบาดในพื้นที่ต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนโรคและมีการประกาศพิจารณาโรคระบาดเฉพาะพื้นที่ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงนอกสถานพยาบาล แต่ละพื้นที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเช่น ในโรงเรียน สถานศึกษา สถานบริการต่างๆ หรือในสถานที่ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน

การเฝ้าระวังสายพันธุ์และการกลายพันธุ์ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจตัวอย่างเพื่อหาความชุกของการระบาดการตรวจ ATKอาจจะพิจารณาการตรวจตามความเสี่ยงของบุคคลนั้น/ ส่วนคนที่ไม่มีอาการไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจ / หน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ ให้คัดกรองอาการป่วยของพนักงานเป็นประจำหากมีพนักงานป่วยเป็นจำนวนมากให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีส่วนการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อ จะเน้นในกลุ่มที่เฝ้าระวังในสถานพยาบาลและกลุ่มอาการหนักซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาชนสามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ฟรีตามสถานพยาบาลหรือตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯเป็นผู้กำหนด / โดยจะเป็นการฉีดตามความสมัครใจขณะนี้ ยังไม่มีคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ แต่มีการคาดการณ์ว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด-19 จะเป็นการฉีดปีละ 1-2 ครั้ง แบบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ / ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำแนะนำ จากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครวมทั้งข้อมูลวัคซีนรุ่นใหม่ และระยะเวลาที่ป้องกันโรคได้.แต่ขณะนี้คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขยังคงให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นห่างกัน 4 เดือน / ซึ่งสอดคล้องกับทาง ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุว่าขณะนี้วัคซีน 4 เข็มมีความเพียงพอในสถานการณ์โรคปัจจุบัน ส่วนการเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 5. พิจารณาตามความเสี่ยงของบุคคลนั้น / โดยตอนนี้ไทยมีวัคซีนโควิด-19 สำรอง อยู่ 42 ล้านโดส / ใช้ได้6เดือน
คุณอาจสนใจ

Related News