สังคม

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดสวนป่าเบญจกิติระยะ 2-3 เมืองแห่งความสุข

โดย petchpawee_k

4 ส.ค. 2565

7 views

วานนี้ (3 ส.ค.) เวลา 18.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะ "เบญจกิติ" ทรงเปิดสวนป่า ระยะที่ 2 และ 3 ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนการจัดสร้าง เพื่อเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเห็นชอบให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค และให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ ประมาณ 450 ไร่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ให้กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า "เบญจกิติ" แบ่งพื้นที่เป็นสวนน้ำ 130 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อปี 2547 และสวนป่า 320 ไร่ ดำเนินการจัดสร้างเป็น 3 ระยะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการยาสูบแห่งประเทศไทย ในปี 2559 ได้จัดสร้างสวนป่าระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ แล้วเสร็จ และส่งมอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา


  ในการนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมธนารักษ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เหรียญที่ระลึกประดับแถบแพร) ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


  โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "สวนป่าเบญจกิติ" ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของสวนป่าระยะที่ 2 และ 3 ซึ่งกรมธนารักษ์ร่วมกับกองทัพบก จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2563 ในเนื้อที่ 259 ไร่ ภายใต้แนวคิด สืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง คือ "การปลูกป่าในใจคน"


โดยมุ่งเน้นให้มีพื้นที่ป่าเชิงนิเวศ เก็บรักษาต้นไม้ พรรณไม้หายากเดิมไว้ และปลูกต้นไม้เพิ่มกว่า 7,000 ต้น อีกทั้งมีเส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางสำหรับปั่นจักรยาน ระยะทางรวม 4 กิโลเมตร และมีทางเดินลอยฟ้า ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนสามารถชื่นชมกับทัศนียภาพของสวนป่า และสามารถออกกำลังกายไปพร้อมกัน โดยส่งมอบให้กรุงเทพมหานครดูแล เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของประชาชนคุณอาจสนใจ

Related News