สังคม

ออนไลน์สู้เรียนแบบออนไซต์ไม่ได้! โรงเรียนเตรียมรับมือโควิด ยันไม่ปิดเรียน

โดย kanyapak_w

6 ก.ค. 2565

121 views

โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม เตรียมพร้อมรับมือโควิด-19 ระบาดในโรงเรียน ยืนยันไม่ปิดโรงเรียน เพราะเรียนออนไลน์ สู้เรียน On Site ไม่ได้ดร.นิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.6 รวมกว่า 3,000 คน มีครูและบุคลากรกว่า 300 คน ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย แต่ก็ยังพบว่า ทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่เกือบ 100% ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แต่ก็ยังพบว่า มีครู และนักเรียนประมาณ 20 คน ติดเชื้อโควิด-19ซึ่งทางโรงเรียนได้มีแผนเผชิญเหตุ เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ สพฐ. ได้ให้ทางโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้เองในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 กรณีพบนักเรียนติดเชื้อ หากในห้องเรียนนั้น ๆ มีนักเรียนติดเชื้อ 1 คน ให้นักเรียนหยุดเรียน เพื่อนที่ใกล้ชิดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการ เด็กที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม สามารถมาเรียนได้ แต่หากในห้องนั้นมีนักเรียนติดเชื้อ 5 คนขึ้นไป ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เช่น ให้นักเรียนในห้องนั้น ๆ หยุดเรียน และเรียนออนไลน์ แต่จะไม่มีการประกาศปิดทั้งโรงเรียน เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา กับการเรียนออนไลน์ ยอมรับว่าเด็กไม่ได้อะไรเลยอีกประการหนึ่งคือ เรื่องของการบูลลี่ นักเรียน จะให้ครูคอยเตือนนักเรียนไม่ให้รังเกียจเพื่อน ที่ติดเชื้อ เพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ติดเชื้อได้เหมือนกันคุณอาจสนใจ

Related News