สังคม

เชียงรายเอาด้วย! สายไฟลงดิน ใช้งบเทศบาล 90 ล้าน-ก่อสร้าง 360 วัน

โดย taweelap_b

27 มิ.ย. 2565

1.4K views

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 65 ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี อ.เมือง จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน กับผู้รับจ้างคือบริษัทศรีชลธร จำกัด และบริษัทแกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นสักขีพยาน ในโครงการว่าจ้างเอกชนปรับปรุงสายไฟฟ้าลงใต้เพื่อเป็นระบบเคเบิ้ล จำนวน 3 เส้นทาง ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้แก่ถนนจากขัวพญาเม็งราย-แยกร้านข้ามต้มเมืองทองตามถนนประสพสุข ถนนธนาลัยจากแยกประตูเชียงใหม่-สี่แยกศาล จ.เชียงราย และถนนธนาลัยจากสี่แยกศาล จ.เชียงราย ไปยังโรงงานยาสูบ จ.เชียงราย-แยกหนองสี่แจ่ง-กำแพงเมือง รวมระยะทาง 3,360 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค. 65 เป็นต้นไปโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน


นายวันชัย กล่าวว่า ปัจจุบันนครเชียงราย ได้จัดเตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมีแนวทางให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การลงทุน ฯลฯ เรียกว่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์แบบรองรับการฟื้นตัวของโลกในอนาคต


กรณีของการนำสายไฟฟ้าลงทุนและพัฒนาไปสู่ระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาให้ทัดเทียมกับเมืองต้นแบบอื่น ๆ ทั่วโลก เพราะนอกจากจะเป็นการนำเอาสายไฟฟ้าลงดินเพื่อความงดงามของบ้านเมือง ทำให้เกิดความปลอดภัย แก้ปัญหานกย้ายถิ่น ซึ่งจะอาศัยอยู่บริเวณสายไฟฟ้าแล้วถ่ายมูลเป็นจำนวนมาก ฯลฯ ยังจะมีการทำข้อตกลงกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ นำสายบริการต่าง ๆ นำสู่สายเคเบิ้ลใยแก้ว ให้นำลงดินไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย ซึ่งระบบเหล่านี้ก็จะรองรับการทำงานของทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ทำให้เกิดระบบออนไลน์ที่รวดเร็ว และเสถียรกว่าระบบไร้สายได้


นายวันชัย กล่าวอีกว่า โครงการนี้ใช้งบประมาณของเทศบาลนครเชียงราย 90 ล้านบาท และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเทศบาลนครเชียงราย ที่ทาง กฟภ.จะจัดสรรงบประมาณให้อีก 50% ของงบประมาณทั้งหมด โดยการก่อสร้างจะพยายามให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด และเมื่อแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์มหาศาลในทุกด้าน

คุณอาจสนใจ

Related News