สังคม

นายกฯ ยันเร่งแก้ปัญหาอยากให้ถูกใจปชช. แต่ต้องถูกต้อง โลกยุคประชาธิปไตยเต็มใบแล้ว

โดย nutda_t

16 มิ.ย. 2565

182 views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และนิทรรศการในชื่อ Thailand 5G Summit 2022 ภายใต้แนวคิด The 5G Leader in the Region ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ Global System for Mobile Communications Association (GSMA) APAC 5G Industry Communityสำหรับงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของประเทศ โดยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการลงทุนเพื่อการประยุกต์ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) การขับเคลื่อนเชิงพาณิชย์ (Use Case) รวมถึงการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G และผลักดันให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G (Thailand 5G Alliance) เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอนาคตโดย พลเอกประยุทธ์ กล่าวบนเวทีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "The 5G Leader in the Region" ว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ กระทรวงดิจิทัลฯ วางกรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของประเทศ เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่รองรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ บนโครงสร้างพื้นฐาน 5G ที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้ประชาชน และต่อยอดการใช้งาน รวมถึงการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อีกทั้งมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานเช่นการจัดงานในครั้งนี้ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนระดับโลกวันนี้เราเจอปัญหาถึง 3 เด้ง เด้งแรก คือมาตรการกีดกันทางการค้า สองคือการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเด้งที่ 3 คือผลกระทบของจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่สิ่งที่โชคดี คือปัญหาภัยแล้งของประเทศ ปีนี้ควบคุมได้ดี จึงสามารถที่จะนำงบประมาณที่จะไปแก้ส่วนนั้น มาช่วยบ้านเมืองได้ และสิ่งสำคัญของการ ใช้ 5G คือนำมาใช้กับระบบสาธารณสุข เช่น ที่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ“Thailand 5G Summit 2022 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่รองรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของไทย ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของดิจิทัลสตาร์ทอัพและกำลังคนดิจิทัลของประเทศ รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุน และประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่รองรับการใช้ประโยชน์จาก 5G ในภูมิภาคอย่างแท้จริง” พลเอกประยุทธ์ กล่าวจากนั้น พลเอกประยุทธ์ ยังเป็นประธานในพิธีประกาศการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย โดย ดีป้า และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสมาคมในภาคอุตสาหกรรม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทั้งการยกระดับประสิทธิภาพระบบให้บริการด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย การศึกษา การขนส่ง การบริหารจัดการโรงงาน และการเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เต็มประสิทธิภาพในตอนท้ายของการปาฐกถา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตนพูดมาเยอะแล้ว มีอะไรที่พูดไม่ดีหรือไม่ เพราะตนไม่สามารถทำให้ใครรักได้ ทุกคนพยายามทำทุกอย่างเต็มที่เพราะเป็นหน้าที่ ตนทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ทุกวันนี้ก็สั่งการไปที่รัฐมนตรีต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน การประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่เคยต่ำกว่า 3-5 ชั่วโมง ไปเช็กได้เลย ทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งเราก็เปิดกว้างให้รัฐมนตรีทุกพรรค ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจ และตนไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใดใดทั้งสิ้น แต่ตนไม่สามารถไปควบคุมได้ ทุกวันนี้สื่อมวลชน จะจ้องหน้าตนทุกเช้า เขาจะรู้หมดว่าตนมีอารมณ์และความรู้สึกอย่างไร ไวยิ่งกว่า 5G ตนพยายามทำให้ดีที่สุด ถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์ป่านนี้ก็แฮงค์ไปแล้ว เพราะผมรับปัญหาไว้เยอะเลย แต่ทั้งหมดที่เดินมาได้ เพราะความร่วมมือของทุกคนไม่ใช่ตน ทุกคนช่วยกันอยู่แล้ว ตนไม่ตำหนิใคร รัฐบาลพยายามปรับแก้อยากจะให้ถูกใจ แต่ต้องถูกต้องด้วย เพราะทุกวันนี้เป็นโลกยุคประชาธิปไตยเต็มใบแล้วทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่สังเกตว่าบางช่วงบางตอนของการกล่าวปาฐกถา นายกรัฐมนตรีสับสนและจำไม่ได้ว่าพูดถึงช่วงใด รวมถึงความสำคัญ 5 ด้าน ที่จะต้องเร่งแก้ความยากจน โดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่าตนเบลอ พูดมากไปจนลืมสำหรับงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022: “The 5G Leader in the Region” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายนนี้ ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้สนใจสามารถเข้าฟังเสวนา และรับชมเทคโนโลยีโชว์เคส 5G ภายในงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ