สังคม

เตือนกินเนื้อหมูดิบ เสี่ยงโรคไข้หูดับ สธ.แนะปรุงให้สุกก่อน

โดย kanyapak_w

6 มิ.ย. 2565

134 views

โคราชพบป่วยไข้หูดับแล้ว 35 ราย เสียชีวิต 7 ราย สาธารณสุขจังหวัดเตือนประชาชนทานอาหารปรุงสุก อย่าบริโภคหมูดิบวันนี้ (6 มิถุนายน 2565) กลุ่มระบาดวิทยา และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์โรคไข้หูดับเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงปัจจุบันว่า ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ แล้วจำนวน 37 ราย เสียชีวิต 7 ราย โดยแยกเป็น จังหวัดนครราชสีมา 35 ราย และมีผู้เสียชีวิต 7 ราย จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย 1 ราย จังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วย 1 ราย และจังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่พบผู้ป่วยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การรับประทานเมนูดิบ เสี่ยงให้เกิดโรคอันตรายร้ายแรง คือ โรคไข้หูดับ เกิดจากการทานเนื้อหมูสุกๆดิบๆ เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเนื้อเยื่อของหมู ทำให้เกิดอาการสมองฝ่อ และเป็นอันตรายทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งใน จ.นครราชสีมา ยังพบอยู่ประปรายในหลายพื้นที่ จึงขอเน้นย้ำไปยังพี่น้องประชาชน ว่า ขอให้ซื้อหมูที่มีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจน ซื้อจากตลาดหรือห้างสรรพสินค้าที่เชื่อถือได้ และขอให้ปรุงสุก ส่วนการรับประทานหมูกระทะ ปิ้งย่าง ก็ขอให้ทำให้สุกก่อนจึงค่อยทาน เพราะหากกินดิบจะทำให้เสี่ยงเกิดการติดเชื้อทางเดินอาหาร หรือมีอาการท้องเสียรุนแรงเฉียบพลัน จนทำให้ช็อคเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังเสี่ยงทำให้เกิดพยาธิตัวตืดขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งทำความเข้าใจประชาชน อย่ารับประทานอาหาร หรือเนื้อสัตว์ทุกชนิดแบบดิบๆ โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ด้วยการให้ครูที่สอนสุขศึกษา ถ่ายทอดความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับเด็กนักเรียน ส่วนในหมู่บ้าน ชุมชน จะมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชนและ อสม.ช่วยกระจายความรู้และแนวทางปฏิบัติให้กับประชาชน เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หูดับอยู่ และพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ประปราย จึงอยากให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญ รู้จักป้องกันตัวเอง ทั้งการรับประทานอาหารปรุงสุก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด และถ้าปลูกฝังเด็กๆ ให้มีความรู้เรื่องดูแลตนเองให้ปลอดโรคตั้งแต่ยังเล็กๆ ก็จะติดเป็นนิสัย สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดโรคได้ทุกช่วงวัย ช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคได้คุณอาจสนใจ