สังคม

ดีเดย์ 9 มิ.ย. กัญชาไม่ผิดกม.! อย.ชวนจดแจ้งการปลูกในแอปฯ 'ปลูกกัญ'

โดย thichaphat_d

2 มิ.ย. 2565

193 views

วันที่ 31 พ.ค. 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสำหรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 ที่จะมีผลวันที่ 9 มิ.ย. 65 แต่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ยังไม่ประกาศใช้ว่า 


ได้ให้การบ้าน แต่ละหน่วยงาน ไปหาตัวเลขเพิ่มเติมในบางเรื่อง ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานได้มา บอกให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ หากไม่มีอะไรอะไรเกิด ผลกระทบจะมีอะไรบ้าง ในด้านต่างๆ แต่บังเอิญตัวเลขยังไม่ชัดเจน จึงให้ไปทำตัวเลขมาใหม่ แล้วมาหารือกันอีกครั้ง


โดยครั้งนี้ มีพี่ชายชัชชาติ นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ได้ไปพบวิษณุ เครืองาม ในฐานะผอ.รพ.จุฬา จะทำอย่างไรเมื่อวันที่ 9 จะปลดล็อก จะเหลือเรื่องสารสกัด THC เกินร้อยละ 0.2 ซึ่งไม่มีอะไรผิด แต่เรื่องช่อดอก ที่ต้องหาทางแก้ ว่าจะทำอย่างไร


นายวิษณุ กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อทำการบ้านมาเสร็จแล้วจะได้หารือกันอีกครั้งในเร็วๆนี้ เพราะอยากให้ได้ความชัดเจนก่อนที่กฎหมายจะเข้าสภา และไม่ต้องการให้เกิดสุญญากาศ หรือถ้าจะเกิดสุญญากาศ ก็เป็นสุญญากาศที่สามารถมีคำอธิบายให้กับประชาชนได้ ระหว่างนี้กระทรวงสาธารณสุขก็จะงัดกฎหมายทุกฉบับที่มี ขึ้นมาใช้ควบคุมก่อน เช่น กฎหมายกำหนดให้กลิ่นและควัน กัญชากัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. ...


ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการที่กรมอนามัยได้เสนอร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญ จากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. .... เพื่อเป็นแนวทางสำหรับราชการส่วนท้องถิ่นใช้ควบคุมเหตุรำคาญและเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการประชุม ครั้งที่ 137-2/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการสาธารณสุขมีมติเห็นชอบร่างคำแนะนำฯ ดังกล่าว โดยหลังจากนี้ กรมอนามัยจะได้ชี้แจงให้กับท้องถิ่นเพื่อถือปฏิบัติต่อไป


ทั้งนี้ ร่างคำแนะนำต่อราชการส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้การควบคุมเหตุรำคาญตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข มีดังนี้

  • ควบคุมการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยไม่ก่อเหตุรำคาญ จากกลิ่น หรือ ควันรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
  • เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ เรื่อง กลิ่นหรือควันจากการสูบกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เช่น สถานที่หรือบริเวณที่ถูกร้องเรียน สถานที่ที่ประชาชนร้องเรียน แหล่งกำเนิดกลิ่นหรือควัน ลักษณะกลิ่น ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น 
  • ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่เป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ และยุติเรื่อง

ทั้งนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือน แต่ยังไม่หยุดการกระทำ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ ทำตามกฎหมาย โดยโทษของการฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานท้องถิ่นคือ จำคุก ไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ


ด้าน อย.เปิดตัวแอปพลิเคชันและเว็บไซต์  “ปลูกกัญ” เพื่อช่วยประชาชนในการจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ อบจ. ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน


นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2%


ประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่จดแจ้งนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง ให้แก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” และเว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th


โดยแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android เพื่อออกใบรับจดแจ้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2565  โดยจดแจ้งเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ  คือ

1. ลงทะเบียน

2. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์

3. รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์


ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนและแหล่งที่ปลูกกัญชา และกัญชงทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการแสวงหาวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาด เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย


พร้อมกันนี้ อย. ได้อบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง ผู้สนใจสามารถรับชมวีดีโอวิธีการจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหรือจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ของ อย. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ call center โทร 1556 กด 3


วานนี้ (1 มิ.ย. 65) เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง ฉบับประชาชน ต่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เพื่อขอให้ช่วยพิจารณาและผลักดันร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว


สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว คือเมื่อกัญชาถูกปลดจากยาเสพติดแล้ว จึงมีสถานะเหมือนพืชทั่วไป ควรมีความเสรีในการผลิต และสร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งร่างฉบับประชาชนได้สร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภคที่แข็งแรงกว่าสาระในร่างเดิม นอกจากนี้ เรื่องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับกัญชา กัญชง และรายได้ทั้งหมดให้ตกแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงอยากฝากพรรคก้าวไกลช่วยพิจารณา สร้างกฎหมายที่ดีที่สุดและเป็นธรรมที่เอื้อให้คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศได้ใช้ประโยชน์ของกัญชาร่วมกัน


ด้านนายพิธา กล่าวว่า พรรคก้าวไกลมีความกังวลว่ากัญชาจะออกมาในรูปแบบคล้ายๆ กับสุรา คือ เสรีในหลักการแต่ผูกขาดในกลไก ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถใช้กัญชาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งพรรคก้าวไกลต้องการให้เค้าโครงทางเศรษฐกิจกระจาย ไม่กระจุก และจากล่างขึ้นบน ไม่ใช่บนลงล่าง เรื่องกัญชาก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีวิธีการที่จะทำให้กระจายทั้งประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจ ไม่ถูกตัดทอนด้วยวิธีคิดแบบราชการก็จะสามารถเป็นประโยชน์ทั้งการแพทย์และเศรษฐกิจ ที่สามารถกระจายผ่านไปยัง อปท. ได้เลย ไม่ต้องการให้มีการผูกขาดกับรัฐส่วนกลาง


นายพิธา กล่าวต่อว่า ตนมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาในทางการแพทย์ เพราะเป็นโรคลมชักตั้งแต่อายุ 15 ปี ซึ่งตอนตนอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ กัญชาสามารถทำให้อาการลมชักของตนดีขึ้นได้ ซึ่งในเรื่องการแพทย์ไม่ได้มีปัญหา แต่ติดที่กลไกว่าจะใช้วิธีคิดแบบข้าราชการ ทำให้คนป่วยไม่มีโอกาสได้ประโยชน์ เพราะไม่มีทุนเพียงพอ นอกจากนี้ ในเรื่องของสันทนาการ ตอนที่เป็นนักเรียนได้เดินทางไปที่จาไมก้า โดยไปเยี่ยมเมืองบ้านเกิดของบ๊อบ มาเลย์ ซึ่งใช้เป็นแซนด์บ็อกซ์ในการทำกัญชาสันทนาการ เรื่องนี้จะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากโควิด-19 ได้ และสามารถนำเงินที่ได้จากนักท่องเที่ยวมาเก็บภาษีให้ท้องถิ่น ถ้าทำเช่นนี้ได้ ตนคิดว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านสังคม และเศรษฐกิจ


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/xT8MOzSqqgsคุณอาจสนใจ