สังคม

ครม.แจกของขวัญปีใหม่ ฟื้น "ช้อปดีมีคืน" ลดภาษีสูงสุด 30,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.

โดย panisa_p

21 ธ.ค. 2564

2.5K views

วันที่ 21 ธ.ค. 64 ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 เป็น "ของขวัญปีใหม่ 2565" โดยให้ผู้มีเงินได้ ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565


โครงการ "ช้อปดีมีคืน" ซึ่งได้นำกลับมาใชัใหม่ตามคำเรียกร้องของภาคเอกชน ที่ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้ และต้นปีหน้า โดยจะมีการให้สิทธิซื้อสินค้า เพื่อนำวงเงินไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี สูงสุด 30,000 บาท

คุณอาจสนใจ