สังคม

ชวนคนไทยร่วม "Earth Hour" ปิดไฟ 1 ชม. พร้อมกันทั่วโลก

โดย pattraporn_a

26 มี.ค. 2565

44 views

กรุงเทพมหานคร เชิญชวนคนไทยทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม Earth Hour ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง พร้อมกันกับเมืองใหญ่ทั่วโลกกว่า 190 ประเทศ


กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก ( WWF) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน " ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน เชิญชวนประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 20.30 -21.30 น. โดยในปีนี้จะจัดกิจกรรมที่ บริเวณสกายวอลค์ช่องนนทรี เขตสาทร


สำหรับโครงการ Earth Hour เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความตระหนักลดการใช้พลังงาน ในประเทศไทยเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2551 โดยปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น รวมถึงไฟตามอาคารสูง ไฟป้ายโฆษณา พร้อมกันกับ 7,000 เมืองทั่วโลก กว่า 190 ประเทศในปีที่แล้วเพียง 1 ชั่วโมงของปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้มากถึง 2,482 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท และตั้งแต่ปี 2551-2564 ลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 22,398 เมกะวัตต์ หรือกว่า 80 ล้านบาท


https://youtu.be/7alzY7QY4Rc

คุณอาจสนใจ