สังคม

ป.ป.ช.ขอนแก่นตรวจคุณภาพ ‘นมโรงเรียน’ เป็นไปตามมาตรฐาน หลัง ผปค.หวั่นปลอมปนนมผง

โดย nicharee_m

24 พ.ย. 2566

40 views

ป.ป.ช.บุกสหกรณ์โคนมขอนแก่น ตรวจสอบคุณภาพ ‘นมโรงเรียน’ เป็นไปตามมาตรฐาน หลังโซเชียลกังวลปลอมปนนมผง

วันที่ 24 พ.ย. 66 นายธีรัตน์ บางเพ็ชร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าพนักงานกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น ติดตามตรวจคุณภาพนมโรงเรียนแบบเชิงรุก ที่สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

หลังเกิดวิกฤติเกษตรกรขาดทุน เลิกเลี้ยงวัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณน้ำนมดิบทั้งประเทศที่ลดลง อีกทั้งมีข้อร้องเรียนในพื้นที่อื่นว่า อาจมีการนำนมผงมาละลายผสมทำนมโรงเรียนเพื่อลดต้นทุน และติดตามกรณีสื่อโซเชียล กังวล “การปลอมปนนมผง” ในพื้นที่อื่น

นายคำพันธ์ ไชยหัด ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์โคนมและสมาชิกที่เป็นเกษตรผู้เลี้ยงโคนมได้ประสบปัญหาจาก โรคลัมปีสกินในโคนม และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ ผลผลิตน้ำนมดิบลดลง และวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับราคาสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงแต่รายได้ลดลง ทำให้สมาชิกเลิกเลี้ยงโคนมกันมากขึ้น

ส่วนสหกรณ์ก็ต้องแบกรับหนี้สิน หากยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ อาชีพการเลี้ยงโคนมอาจจะสูญหายไปในที่สุด ถึงแม้จะประสบกับปัญหาแต่ก็เน้นควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน ไม่มีการนำนมผงมาปลอมปนเด็ดขาด และได้นำระบบดาต้า ล็อกเกอร์ มาใช้ในการส่งนมโรงเรียน เพราะถ้าหากมาตรฐานและคุณภาพของนมลดลง จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์โคนมขอนแก่นที่จะถูกลดโควต้าจำหน่ายนมโรงเรียน และทางสหกรณ์ยังอยากได้สิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะรายได้ของสหกรณ์ส่วนหนึ่งจะถูกนำมาบริหารจัดการเพื่อดูแลสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกร

การตรวจสอบครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับน้ำนมดิบจากเกษตรกร เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้านกายภาพและเคมี ตรวจจำนวนจุลินทรีย์ และแบคทีเรียที่ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน ตรวจค่าไขมัน เพื่อคัดกรองนมที่มีคุณภาพ หากพบปัญหาจะต้องคัดนมทิ้งและแจ้งเกษตรกรเพื่อแก้ไขนมที่ตรวจผ่านแล้วจะถูกส่งไปยังโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ หรือนมถุง นมโรงเรียนที่เด็กๆ จะได้ดื่ม

เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมขอนแก่น ชี้แจงต่อ ป.ป.ช.ว่า ในขั้นตอนนี้ สามารถตรวจสอบได้ว่าไม่มีการนำนมผงมาละลายน้ำผสมนมโรงเรียน เนื่องจากเป็นโรงงานขนาดเล็ก หากทำต้องใช้อุปกรณ์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ทางสหกรณ์ไม่สามารถทำได้เพราะถูกตรวจสอบเข้มงวดจากหน่วยงานภาครัฐ

นมโรงเรียนจะถูกเก็บห้องอุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส ในขั้นตอนการขนส่งนม อุณภูมิในรถห้องเย็นต้องอยู่ที่ 4 องศาเซลเซียส เมื่อนำนมไปส่งที่โรงเรียน ครูซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับจะต้องทำหน้าที่ตามระเบียบ และวัดอุณภูมินมต้องไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ก่อนส่งให้เด็กนักเรียนได้ดื่ม ตามเจตนารมณ์ของโครงการนมโรงเรียน ที่เด็กต้องได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ส่วนเกษตรกรโคนมต้องมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โรงเรียนสวนสนุก เพื่อติดตามการจัดส่งและแจกนมโรงเรียนทางโรงเรียนมีการนำเทอร์โมมิเตอร์ มาใช้วัดอุณหภูมิในถุงนมก่อนให้นักเรียนดื่ม แต่บริเวณถังเก็บนมในโรงเรียนมีพื้นเปียกน้ำ ชื้นแฉะ สาเหตุมาจากน้ำที่หยดจากน้ำแข็งในถังน้ำแช่นม ทาง ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น แนะนำให้ตรวจสอบสภาพถังนม ให้มีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด ดูแลสถานที่เก็บนมต้องสะอาดและแห้ง เก็บในที่ร่ม ไม่มีแสงแดด และตรวจสอบความถูกต้องในการบรรจุนมลงถัง

นายธีรัตน์ บางเพ็ชร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ระบุว่า ก่อนหน้านี้ ทาง ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรโคต้านมโรงเรียน ที่อาจไม่โปร่งใส มีการล็อกสเปค จนนำไปสู่การเสนอแนวทางให้ปรับเกณฑ์การจัดสรรสิทธิ์แบ่งเป็นแต่ละภูมิภาค

และล่าสุด ต้องเฝ้าระวังเอกชนนำนมผงมาผสมผลิตนมโรงเรียน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากปริมาณน้ำนมดิบลดลง และถือเป็นการเอาเปรียบเอกชนรายอื่น หรือสหกรณ์ดคนมที่รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรมาผลิตนมโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งควรได้รับสิทธิการผลิตนมโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด มีกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ จึงขอชื่นชม และให้คงรักษามาตรฐานการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้มีมาตรฐานเกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุด

สำหรับสถานการณ์ล่าสุด เกษตรกรโคนมในประเทศไทยสามารถผลิตน้ำนมดิบได้ประมาณ 3 พันตันต่อวัน กว่า 2 พันตันถูกจัดซื้อไปผลิตนมโรงเรียน ที่เหลือคือนมพาณิชย์และผลิตภัณฑ์จากนม กลางปีที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวน้ำนมดิบขาดตลาด เพราะเกษตรกรเลิกเลี้ยงจำนวนมาก

ล่าสุดสหกรณ์โคนมหลายแห่ง ต้องแบกรับปัญหาหนี้สินจากเกษตรกรที่ขาดทุนต้องปิดฟาร์ม และที่ผ่านต้องเพิ่มราคารับซื้อน้ำนมดิบช่วยเหลือเกษตรกร จึงพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลปรับราคาน้ำนมดิบ และราคานมโรงเรียนโดยเร็วที่สุด รวมทั้งขอให้การจัดสรรโควต้านมโรงเรียนเป็นไปโปร่งใสและเป็นธรรมกับกลุ่มสหกรณ์โคนมคุณอาจสนใจ

Related News