สังคม

ยูเนสโกประกาศรับรอง ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

โดย nicharee_m

19 ก.ย. 2566

123 views

คณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย มีมติประกาศรับรอง ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

คณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย มีมติประกาศรับรองเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของประเทศไทย ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ โดยประธานที่ประชุมได้ใช้ค้นไม้เคาะที่โต๊ะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์สรุปผลมติของคณะกรรมการมรดกโลกอย่างเป็นทางกลาง รับรองเมืองโบราณศรีเทพของไทย ท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีของผู้เข้าร่วมการประชุม หลังจากประเทศไทยได้เสนอเมืองโบราณศรีเทพ เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2562

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันติดตามการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกอย่างใกล้ชิด ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พพพิธภัณฆสถานแห่งชาติ พระนคร

ภายหลังทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมกันแถลงข่าว กรณียูเนสโกประกาศรับรองขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

พลตำรวจเอก พัชรวาท กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ระหว่างวันที่ 10-25 กันยายน 2566 เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย ทำให้เมืองโบราณศรีเทพ กลายเป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย ถือเป็นความภาคภูมใจ ที่ประเทศจะมีแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่

รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เป็นแหล่งมรดกโลก จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการหวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นทุนสำคัญสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

ด้านนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การที่เมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโก ทำให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นเป็น 4 แหล่ง ได้แก่ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ใน พ.ศ.2535 ถือเป็นเวลานานกว่า 30 ปี แหล่งมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย คือเมืองโบราณศรีเทพ จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเพิ่มอีก 1 แห่ง

หากย้อนไป เมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงคันพบเมืองโบราณศรีเทพที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่า ต่อมากรมศิลปากรได้เข้าสำรวจ ขึ้นทะเบียน อนุรักษ์ และพัฒนาจนกระทั่งจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เมื่อพุทธศักราช 2527 จนกระทั่งรัฐบาลได้นำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ.2562 และจัดทำเอกสารนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพขึ้นบัญชีมรดกโลกฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ และได้นำส่งศูนย์มรดกโลก เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ต่อมาสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12-17 กันยายน 2565 จากนั้นเมืองโบราณศรีเทพจึงถูกบรรจุเข้าในวาระการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างประเทศสมัยสามัญครั้งที่ 45 ระหว่าง 10-25 กันยายน 2566 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

ล่าสุดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพื่อรองรับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพภายหลังได้รับประกาศเป็นมรดกโลก ที่ครอบคลุมทั้งเรื่อง การอนุรักษ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมะสม แผนบริการจัดการด้านการท่องเที่ยว จัดทำแผนชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดทำข้อบัญญัติท้อนถิ่นด้านการอนุรักษ์

นอกจากนั้นขณะนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีเบื้องต้นแหล่งมรดกโลก อีก 5 แหล่ง และในปีต่อไป อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี จะเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโก เพื่อประกาศให้เข้าสู่มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งด้วย

ขอบคุณภาพ : กรมศิลปากร


คุณอาจสนใจ

Related News