สังคม

กกต.ไฟเขียว ใช้งบกลาง 10,464 ล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาค่าไฟแพง

โดย chiwatthanai_t

15 พ.ค. 2566

141 views

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเห็นชอบงบกลาง 10,464 ล้าน ช่วยค่าไฟแพง ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ


เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชุมพิจารณาตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือขอความเห็นชอบ กรณีการใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรา 169 (3) ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรา 168(3) นั้น


ทาง กกต.ได้มีมติเห็นชอบ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ในลักษณะการให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) เดือนพ.ค.-ส.ค. 66 ภายในกรอบวงเงิน ทั้งสิ้น 10,464,000,000 บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

คุณอาจสนใจ

Related News